Boerenkoolactie bij nachtopvang wil vaker warme maaltijden voor daklozen

Actievoerders demonstreren bij de nachtopvang van Zienn in Leeuwarden, omdat ze willen dat daklozen vaker dan drie keer per week warm eten krijgen bij de organisatie. Zo vlak voor de kerstdagen zou dat anders moeten, vindt Sytze Kout van Bed Bad Brood Fryslân. Hij deelt maandag boerenkool uit bij de opvang.
Boerenkool © ANP
Er is wel iedere dag eten, maar niet iedere dag is er dus wárm eten. Volgens Sytze Kout is driemaal in de week niet genoeg. "Als je dak- en thuisloos bent of geen papieren hebt en je lopen een paar dagen op straat en met bijna geen geld, dan is het wel belangrijk dat de basisbehoeften gegarandeerd zijn. Daar hoort een warme maaltijd wel bij."
Kout snapt wel waarom er voor drie keer gekozen is. "Zien heeft een beleid dat ze waar moeten maken richting de gemeente, namelijk dat er doorstroom is. Ze moeten productiecijfers laten zien en daarvoor zien zij ook wel in dat er een groep is die in het gedrang komt en niet zo gemakkelijk bemiddeld worden kan naar ambulante begeleiding of andere voorzieningen. En net om die groep gaat het. Wij zien vaak over 't hoofd dat mensen die zichzelf niet kunnen redden wat extra hulp nodig hebben. Als je dan bezuinigt op maaltijden of weigert bij een nachtopvang, dat gaat veel te ver."

Gemeente

Zienn is de uitvoerder van de gemeente Leeuwarden, dus zou de actie niet beter bij de gemeente kunnen zijn? Kout vindt: "De hulpverleners hebben een autonome beroepsstatus en kunnen zelf beslissingen nemen. Het is óók een keuze van Zienn zelf. Onze actie gaat in goed overleg, ze snappen wat we aangeven. De reacties van de mensen zijn positief. Het moet ook structureel zijn, niet alleen voor de kerstdagen."
Sytze Kout van Bed Bad Brood Fryslân
Hoofd nachtopvang Imar van der Ark fan Zienn heeft enerzijds wel begrip voor de actie. "Ik begrijp de actie, aan de andere kant geven wij de dak- en thuislozen wel een opvang en proberen wij ze zo snel mogelijk van straat af te krijgen. Zienn heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede doorstroom, we proberen de mensen zo kort mogelijk in de nachtopvang te houden en ze zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een andere woonplek."

Soep met brood

Het is niet zo dat dak- en thuislozen niéts te eten krijgen. "We hebben het zo georganiseerd dat wij op vrijdag, zaterdag en zondag van een cateraar een warme maaltijd krijgen. En de andere dagen krijgen ze een maaltijdsoep met brood, tosti's, fruit en drinken, koffie, thee of limonade. Het zijn uitgebalanceerde maaltijden en wij zijn een crisisopvang. Dus zo sober mogelijk, maar wel gezond," legt Van der Ark uit . "Ze krijgen ook een lunchpakket mee zodat ze de dag doorkomen."

Noodvoorziening

Koken bij Zienn is volgens Van der Ark geen optie. "Daar hebben wij faciliteiten totaal niet voor, wij blijven een noodvoorziening. Anders wordt het een soort hospice en dat willen wij niet. Ik wil het zo sober mogelijk zodat mensen zo snel mogelijk uit hun crisissituatie komen."
Imar van der Ark van Zienn