Het gaat alarmerend slecht met de wulp, waarschuwt Sovon Vogelonderzoek

Het gaat alarmerend slecht met de wulp. De vogel met de grote opvallende snavel is dit jaar de nationale 'Vogel van het jaar'. Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek heeft 40 jaar aan data onderzocht om helder in beeld te krijgen hoe de toekomst van deze soort eruit ziet als broedvogel in Nederland. En dat blijkt geen goed nieuws voor de wulp te zijn.
It giet striemin mei de wylp warskoget Sovon Vogelonderzoek
Het aantal broedparen neemt in sneltempo af, de vogels verlaten natuurgebieden voor boerenweiland. Op bijvoorbeeld de Waddeneilanden heeft dat te maken met de verruiging van duingebieden door te veel stikstof. Maar in de weilanden redden wulpen het ook niet, omdat ze twee maanden nodig hebben om hun jongen groot te krijgen. En zo lang is het normaal niet rustig in boerenweiland.

Internationale cijfers

Dat pakt slecht uit voor de zeer verstoringsgevoelige soort. Ook internationaal gezien gaat de wulp snel achteruit en dat zie je nu aan de teruglopende aantal in de winter in het Waddengebied.
In wylp yn de Warkumerwaard © Remco de Vries
"Wanneer dit zo doorgaat, hebben we over tien jaar nog geen 2000 paartjes meer over hier in Nederland", zegt Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. Sovon bekijkt nu samen met Vogelbescherming Nederland wat er moet gebeuren. "Dat zal zich voornamelijk richten op het boerenweiland en de Waddeneilanden, want daar liggen nog kansen voor de wulp", legt Kleefstra uit.

Uitsterven dreigt

"Maar het zit de wulp eigenlijk op heel veel fronten tegen", zegt Kleefstra. "In Ierland, waar eerder duizenden wulpen broedden, dreigt de soort zelfs helemaal uit te sterven."
Romke Kleefstra over de toekomst van de wulp