Overgang zee naar land aangepakt, van Koehool tot Lauwersoog

Van Koehool tot Lauwersoog moet de overgang van land naar zee worden verbeterd: natuurlijker, geschikter en klaar voor een toekomst waarin de zee een stuk hoger komt dan nu. Daarvoor ligt er 30 miljoen euro aan rijksgeld klaar dat de komende tien jaar lang kan worden uitgegeven.
Oergong see nei lân fan Koehoal oan't Lauwerseach oanpakt
En dat is bovenop het geld voor het versterken van de zeedijken zelf. een deel van het geld gaat naar Holwerd aan Zee, maar er wordt nu druk nagedacht met deskundigen over andere oplossingen om zout en zoet op een goede manier bijeen te krijgen op andere plaatsen bij de kust langs. Een van de partijen die daarin meepraat, is It Fryske Gea. De natuurbeheerder heeft een heel groot deel van het buitendijkse land in handen. "Wij willen eigenlijk dat overal bij de Waddenzee een natuurlijke rand zit. Dat is erg belangrijk voor de vogels, de vissen en ook voor de mens om van te genieten," zegt hoofd Natuurkwaliteit Chris Bakker van It Fryske Gea.
De kwelder by Wierum ferdwynt stadich oan yn see © Remco de Vries

Het land laten meegroeien

Het geld komt van twee ministeries en is onderdeel van de zogenoemde Programmatische Aanpak Grote Wateren. Heel lang is er van alles aan gedaan om de zee zo krachtig mogelijk te keren, maar dat lijkt op de lange termijn niet overal de beste aanpak. Want als je het goed doet, kan de zee zo zelf kwelders bouwen en zo kan het land met de komende zeespiegelstijging meegroeien. Zoiets hoeft niet enkel buitendijks te gebeuren, maar kan ook binnendijks op bijvoorbeeld land dat nu al verzilt. In Groningen loopt een project waarbij zo binnendijks land weer hoger komt te liggen doordat de zee nieuwe klei aanvoert.
It nije ôfstreamkanaal troch it Noarderleech by gemaal de Heining © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Er wordt al langer gewerkt aan betere overgangen van zoet naar zout zoals bij de aanleg van het nieuwe gemaal de Heining bij het Noorderleeg en de komst van de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Op dit moment liggen er nog geen nieuwe concrete plannen, maar worden er met name mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Bakker: "Er is alle tijd om goed na te denken over welke oplossingen er zijn en om te zien wat de mensen willen die binnendijks wonen. En dat zal op iedere locatie verschillen. Want als er buitendijks een kwelder ligt, heb je het over hele andere oplossingen dan wanneer er geen kwelder is."

Wierumer kwelder

Er zijn wel voorbeelden die redelijk voor de hand liggen als het gaat om het maken van een betere overgang van zee naar land. Neem de Wierumer kwelder. "Dat was een grote kwelder, maar daar is eigenlijk nog maar een klein stukje van over. Als dat weer wat groter wordt, betekent dat meer veiligheid voor de dijk, het is goed voor de vogels die er willen rusten bij hoog water en het is mooi om naar te zien voor de mensen," meent Chris Bakker.
De kust tussen Koehool en Westhoek © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Hoofd natuurkwaliteit Chris Bakker van It Fryske Gea