Voor het eerst een naturalisatie-ceremonie in het Fries

Op het gemeentehuis van Opsterland in Beetsterzwaag is voor het eerst een naturalisatie-ceremonie in het Fries gedaan. Bij de naturalisaasje-ceremonie is normaal gesproken Nederlands de voertaal.
© CAMJO media / Robert Jan Boonstra
Mevrouw Cielo Palmes komt uit de Filipijnen en mocht Nederlander worden. Zij heeft op het gemeentehuis in Beetsterzwaag aangegeven dat zij graag haar naturalisatie-ceremonie in het Fries wilde. Palmes voelt zich als inwoner van Fryslân een echte Friezin. Ze is in Fryslân gekomen door haar Friese man Sjouke. Inmiddels hebben ze samen een zoon, Mika. Voor Palmes was het daarom niet meer dan logisch dat haar verbintenis in het Fries afgelegd zou worden.