Mogelijk hogere lasten voor eigenaars stacaravans op Ameland

De toekomst van de stacaravans op Ameland is onwis. De gemeente besluit maandagavond of de eigenaars vanaf 2020 ook afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten betalen. Daardoor kunnen de vaste lasten bijna verdubbelen en is het onzeker of de eigenaars van de stacaravans dan op het eiland willen blijven.
© Foppe Offeringa, Camping Roosdunen
Yn 2018 is ûndersyk dien nei de belesting dy't de eigeners fan stacaravans op It Amelân betelje. It giet hjir om sa'n 1.300 caravans. Ut it ûndersyk kaam dat eigeners net allinnich forinzebelesting betelje moatte, mar ek ôffalstoffeheffting en rioelheffing. Op dit stuit wurdt op it eilân ûnderskied makke tusken toeristewenningen en stacaravans, mar neffens it ûndersyk kin dat net.
Dit plan hat in soad diskusje opsmiten. Hûnderten eigeners ha in reaksje jûn en fiif rekreaasjeparken hawwe in brief stjoerd oan de rie om te protestearjen tsjin dizze oankundiging. Neffens harren is in stacaravan wat hiel oars as in fakânsjehûs fan stien en semint omdatst yn de measte karavans net it hiele jier wenje kinst.
Yn it foarstel dat jûn bepraat wurdt stean ferskate tariven, mar it kolleezje jout de foarkar oan de ûndersteande:

Belesting stacaravans foar 2019 en it foarstel foar 2020

2019 foarstel 2020
Forinzebelesting 306,75 226,68
Offalstoffebelesting / 160
Rioelheffing / 50
Totaal 306,75 436,68
Foppe Offeringa, Camping Roosdunen © Omrop Fryslân

Gevolgen zijn erger

Volgens dit plan zouden de eigenaars 42 procent meer moeten betalen in vergelijking met afgelopen jaar. Dat is in de praktijk ongeveer 130 euro per jaar meer. Foppe Offeringa van Camping Roosdunen is een van de vijf recreatiepark-eigenaars die een brief heeft gestuurd aan de raad om te protesteren tegen dit nieuwe plan. Er zijn zorgen over de gevolgen.
"Deze eerste lastenverzwaring is heel vervelend, maar niet de grootste. De gevolgen zijn veel erger. De benadering van de gemeente voor een stacaravan is alsof het een recreatiebungalow is en daar schuilen veel meer verborgen kosten aan", zegt Offeringa. Het zou volgens hem er dan zomaar op neer kunnen komen dat er ook notariskosten aan verbonden zijn vanwege zakelijke opstalrechten, dat WOZ-waardes worden meegenomen bij belastingaangiftes en dat verhuur opgegeven moet worden.
De vijf recreatieparken vinden dat het niet in verhouding is dat eigenaars van een stacaravan van bijvoorbeeld 20.000 euro hetzelfde moeten betalen als eigenaars van een recreatiebungalow van 3,5 ton. Dat is volgens hen 'rechtsongeldig' ook al beroept de gemeente zich op dat ze de wet volgen. "Dat is pertinent niet zo, het is een interpretatie van de wet. Er is geen rechter die hier nog een uitspraak over gedaan heeft dat het zo moet, en dat er geen enkele mogelijkheid is om stacaravans hiervan uit te sluiten. Dat is helemaal niet onderzocht. Dat is ook onze grote onvrede. Ga eerst beleid maken," zegt Offeringa.
Foppe Offeringa van Camping Roosdunen over de situatie