Kaalslag aan de Trambaan in Burgum: heeft het college toestemming gegeven?

De volledige oppositie in Tytsjerksteradiel stelt vragen over de tientallen bomen die zijn gekapt in Burgum. Er liggen allemaal bomen bij de trambaan, maar dat was volgens de oppositie niet de afspraak. Daarom stellen de VVD, GroenLinks, Partij voor de Boeren, PvdA en D66 vragen aan het college.
© ProNews
In juli zou een vergunning verleend zijn voor het kappen van één eikenboom en één berkenboom. Maar nu blijkt dat er veel meer bomen zijn neergehaald. De partijen willen daarom weten of er wel toestemming is gegeven voor het kappen. Er moet een appartementencomplex komen op de plaats van de bomen, maar volgens de oppositie is ook daar nog niet een vergunning voor afgegeven.

Ging eerder verkeerd

Sjaak Hoekstra van de VVD: "Wij zijn in het weekend benaderd door enkele inwoners. Zij hadden gezien dat de gemeente bomen heeft gekapt, en zij hebben ook gekeken of dat wel vergund was. Zij konden alleen een vergunning voor één eik en één berk vinden. Maar er liggen tientallen bomen."
Hoekstra zegt met klem dat er niet op de feiten vooruit gelopen moet worden. Maar hij geeft ook aan dat het wel eens verkeerd gelopen is. "Een tijd geleden was de Lange Laan, een mooi zandpad, ineens verhard. Daar heeft de PvdA toen vragen over gesteld, en toen bleek dat zij de vergunning vergeten waren. Dit zou misschien de tweede situatie kunnen zijn in korte tijd waarbij het is misgegaan."
De partijen willen nog voor 24 december antwoord op hun vragen over de bomenkap.
Sjaak Hoekstra van VVD Tytsjerksteradiel