"Ik ben er 98 procent zeker van dat Holwerd aan Zee wordt uitgevoerd"

Het project 'Holwerd aan Zee' is met het tekenen van een intentieovereenkomst door een aantal organisaties een flinke stap dichterbij gekomen. Met het plan wordt de zeedijk bij Holwerd doorgebroken en dan ligt het dorp weer aan zee.
© Omrop Fryslân, René Koster
"Dit is groen licht, nu gaat het gebeuren", zegt Hessel Hiddema, voorzitter van de stichting Holwerd aan Zee. "Ik ben er voor 98 procent zeker van dat het project wordt uitgevoerd. De laatste centen zijn we nog met bezig. Er moet nog geld komen van het Waddenfonds en Rijk. De kans is groot dat dat lukt. Het gaat om 20 miljoen euro. We moeten ook nog het land verkrijgen dat nodig is voor het plan, maar dat moet zorgvuldig, omdat mensen daar hun brood verdienen. Een gebiedscommissie zal dat naar een goed einde brengen."
Omstreeks 2025 zal het project een heel eind klaar zijn. "Het plan is goed, anders waren we nooit zover gekomen."
De partijen stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân nemen met deze intentie samen de voorbereidingen voor de tweede fase op zich.
In die tweede fase gaat het om de inrichting van het gebied, zoals de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie en een ecologische verbinding met het achterland.
Hessel Hiddema
© www.holwerdaanzee.nl
"In de regio Noordoost-Fryslân zijn recreatie en toerisme sterke sectoren", vertelt Jelle Boerema, wethouder Noardeast-Fryslân. "We zien nog een sterke groei mogelijk. Als je mensen wil trekken heb je een toeristisch product nodig. Ik zie Holwerd aan Zee als zo'n product dat heel veel bezoekers kan genereren."
Jelle Boerema, wethouder Noardeast-Fryslân