Friese gemeenten laten nalatenschap LF2018 verdampen: minder geld naar cultuur

Bijna twee derde (11 van de 18) van de Friese gemeenten geeft minder geld uit aan cultuur, dan het landelijk gemiddelde. Het culturele hoofdstadsjaar zit nog vers in het geheugen en er zijn grote ambities om die culturele bloei in stand te houden, maar in de cultuurbegrotingen van de Friese gemeenten is van dat streven niets terug te zien.
Fryske gemeentes jouwe net in soad út oan kultuer
Omrop Fryslân zocht uit hoeveel Friese gemeenten in 2019 aan cultuur uitgaven ten opzichte van andere, evengrote gemeenten in het land. Meer dan de helft van de Friese gemeenten scoort onder het landelijk gemiddelde.
De best en de minst scorende gemeenten vallen beide in de categorie van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Gemiddeld wordt er in een dergelijke gemeente 50 euro per inwoner aan cultuur besteed. De gemeente Súdwest-Fryslân scoort het beste in Fryslân: de gemeente spendeert 63 euro per inwoner aan cultuur. Buurgemeente De Fryske Marren heeft ook tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, maar is met slechts 15 euro per inwoner aan cultuur de minst scorende gemeente.

Leeuwarden

Zelfs Leeuwarden - vorig jaar nog Culturele Hoofdstad van Europa - scoort niet al te hoog. De stad die ons land in Europa cultureel op de kaart heeft gezet, gaf per inwoner 57 euro uit aan cultuur. Het landelijk gemiddelde voor een gemeente van vergelijkbare omvang is 59 euro.

Sociale domein

Gemeenten staan de laatste jaren financieel onder steeds grotere druk, door het overhevelen van de WMO en jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. Er wordt al snel op cultuur en sport bezuinigd.
Provincie Fryslân heeft kortgeleden bekendgemaakt dat ze de komende jaren juist extra geld in cultuur willen steken. Ieder jaar gaat het dan om een extra investering van 3 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor provinciebrede initiatieven op cultureel vlak.
Wendy Kennedy over het cultuurgeld
© Omrop Fryslân
Waar gaat het geld naartoe? Het gaat om subsidies voor podia en gezelschappen voor muziek, dans en toneel, accommodaties en kunstenaars voor beeldende kunst, het aankopen van kunst, kunst in de openbare ruimte, film en video, cultuureducatie, culturele manifestatie, projecten en overkoepelende organisaties voor het beoefenen van kunst.
De cijfers die Omrop Fryslân heeft gebruikt komen van de overheidswebsite www.financiengemeenten.nl. De cijfers zijn door de gemeenten zelf aangeleverd.