Boeren krijgen premie voor houden van zeldzaam melkvee

Boeren met zeldzame melkkoeien, zoals de Friese roodbonte koe, krijgen van het Ministerie van Landbouw over 2019 en 2020 ieder jaar een premie van 150 euro per koe. Dat geld is beschikbaar gesteld omdat afgelopen jaar met de invoering van de fosfaatrechten de Tweede Kamer ongerust was over de gevolgen voor de zeldzame rassen.
Voor Gerben Engwerda, biologische boer in Tytsjerk, betekent dat veel extra geld: "Wij hebben nu zes roodbonte koeien die we melken, maar we hebben ook nog ongeveer veertig Friese zwartbonte koeien. Die zijn iets minder zeldzaam, maar staan ook op de lijst van bedreigde rassen."
Foar Engwerda is het vooral een blijk van erkenning. "Op het gebied van biodiversiteit, waar we allemaal de mond vol van hebben, zijn we met deze koeien goed bezig. Dat wordt gewaardeerd, ook financieel. Voor sommigen kan dat wel een beweegreden zijn om ook met deze rassen te werken."
Verslaggever Jeroen Boersma bij de koeien
De meeste boeren werken met het Amerikaanse melkras Holstein-Friesian. Die brengen veel meer melk op als de Friese rassen. Toch denkt Engwerda dat zowel de roodbonte als de zwartbonte koeien ook interessant zijn voor boeren; "De Amerikaanse koeien eten vooral krachtvoer, om zo goed te kunnen produceren. Wij geven onze koeien vooral gras, dat we van het eigen land halen. Dat kost ons ook weer minder geld."
De Friese roodbonte koe heeft het al langer zwaar. Omrop Fryslân heeft er eerder een serie over gemaakt.