Poepjes baalt van onderwijsrapport en wil zelf toezicht op het vak Fries

Gedeputeerde Sietske Poepjes geeft aan dat de taak van het toezicht op het vak Fries op scholen bij de provincie moet liggen, en niet bij de Onderwijsinspectie. Het onderwijs van het Fries is op veel basisscholen in Fryslân niet goed en veel scholen vinden het lastig om het vak goed aan te bieden. Dat heeft de Onderwijsinspectie geschreven in een kritisch onderzoek. Poepjes: "Wij baalden van de uitkomst, we staan nu op een breekpunt dat het anders moet."
Poepjes oer fak Frysk
Gedeputeerde Poepjes over de slechte toestand van het vak: "Dit had wel beter gekund. Wij vinden het als provinciaal bestuur niet een mooie uitkomst dat de inspectie zegt dat leerlingen niet veel aan het Fries vinden. Er wordt wel gezien dat het van belang is, maar de wijze spreekt niet aan. Dat is wel killing, om het op zijn Engels te zeggen."

Ontheffingen van Provincie

Sommige scholen hebben een ontheffing gekregen voor sommige onderdelen van het vak Fries. Dat sluit beter aan op de taalbeheersing van de leerlingen. De inspectie zegt nu dat dat een 'remmend' effect heeft. "Inhoudelijk gebeurt er nog te weinig en scholen denken ook omdat ze een vaststellingsbesluit hebben gekregen, of een 'ontheffing' in de volksmond, dat dat goed genoeg is. En dat is echt niet het geval." Het vak Fries is op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs nog te vrijblijvend.
Gedeputeerde Poepjes is daar niet blij mee. "Dat is niet hoe de provincie hier in wil staan. Dat móet en kan ook anders. En dat moet ook echt, want het staat in de wet dat kinderen goed Fries onderwijs moeten krijgen. Daar kijkt de inspectie op toe."

Poepjes: toezicht moet naar Provincie

Gedeputeerde Poepjes zegt wel iets opmerkelijks, namelijk dat het toezicht op het vak Fries niet bij de inspectie moet liggen. "De onderwijsinspectie zegt: wij zullen hier langer op toezien. De tijd van 'laat maar' is ook voor de inspectie voorbij. Wij denken dat de taak van het toezicht op het Fries in het onderwijs het allerbeste bij de provincie past. De onderwijsinspectie is een goede plek, maar wij zijn een betere plek. Niet voor taal of rekenen, dat moet echt bij de onderwijsinspectie blijven. Maar wij als provincie moeten dat contact hebben met alle lagen van het onderwijs", zegt Poepjes.

Boetes

En wat als een school niet verbetert? "Dan zit je aan boetes en aanwijzingen te denken. Dat moet verder gaan dan een boze brief. Ik ben het eens met mensen van Sis Tsiis, zo gaan we ook niet om met rekenen of taal. Van 'ach, het is wel goed, laat maar'. En zo moet het ook niet met het Fries. Wij moeten het oppakken met de onderwijskoepels en met de ouders van kinderen. Maar het vrijblijvende is er nu echt wel af."
Het blijkt dat scholen niet genoeg doen met het materiaal dat er is. "Dat kan natuurlijk niet. Je kunt dit op twee manieren aanvliegen. Je kan het heel bestuurlijk aanvliegen door te zeggen: als je na tien jaar terug kijkt dan was er niks geregeld rond het Fries in het onderwijs en mensen wisten niet eens wat het niveau op school was. Dat is verandert, dat zegt de onderwijsinspectie ook. De provincie heeft haar taak daarin gepakt en wij weten hoe de vlag erbij hangt," zegt Poepjes.
Gedeputeerde Sietske Poepjes