Oud-directeur Fryske Akademy keert zich tegen reddingsplan van provincie

De plannen van de provincie om de Frryske Akademy uit de financiële problemen te halen zijn juist funest voor de toekomst. Als Provinciale Staten akkoord gaan met dat reddingsplan degradeert het van een wetenschappelijk topinstituut tot een oudheidskamer met hooguit provinciale betekenis. Die harde woorden komen van drie mannen: Bearn Bilker (oud-burgemeester Kollumerland), Jan Kersbergen (voorzitter Frysk Akademyfonds) en Reinier Salverda (oud-directeur).
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Zij vinden onder andere dat de provincie veel te weinig geld uittrekt voor de redding van de Fryske Akademy, maar ook vinden ze het geen goed idee als de Fryske Akademy binnenkort niet meer onder de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) valt. Salverda: "Dat betekent gewoon een degradatie en het uitkleden van een heel belangrijk instituut.

Alarmerende berichten

De laatste tijd volgde het ene na het andere alarmerende bericht over de Fryske Akademy. In januari 2018 stapte de wetenschappelijke directeur op. Verder zijn er grote geldproblemen: ieder jaar is er een tekort van 350.000 euro. Een taskforce heeft onderzocht hoe de problemen aangepakt moeten worden en begin november kwam gedeputeerde Fokkens met het besluit: De Fryske Akademy wordt gered door vijf jaar lang een bedrag van 200.000 euro te geven. Daarnaast geeft de provincie 350.000 euro voor een reorganisatie.

Op zijn minst 3 miljoen

Maar de drie mannen, Bearn Bilker, Jan Kersbergen en Reinier Salverda, zijn het daar niet mee eens. Dat schijven ze in een brandbrief aan Provinciale Staten. Salverda: "Als je werkelijk een wetenschappelijk herstel van de Fryske Akademy wil, dan is minstens 3 miljoen euro nodig, dat kan je gewoon berekenen. Die 350.000 euro voor die reorganisatie is nergens op gebaseerd." Salverda verwijst daarbij naar 2007, toen hij zelf directeur was. "Ook toen hebben we een reorganisatie doorgevoerd, waar acht personen bij betrokken waren en toen was er minstens het dubbele nodig."

Verantwoordelijkheid

Salverda was zelf directeur van 2006 tot 2013, maar desondanks voelt Salverda zich vrij om kritiek te uiten op de gang van zaken bij de Akademy en op de plannen van de provincie: "Als je dan ziet dat de hele boel nu mis is, dan heb ik een verantwoordelijkheid. Het driemanschap Bilker, Kersbergen en Salverda moet zorgen dat de gegevens en de feiten die er toe doen, bekend zijn bij de mensen die besluiten moeten nemen. Alles wat we doen is zeggen: dit zit niet zó, maar zó."

Wat is er wel nodig?

In december besluiten Provinciale Staten over het reddingsplan voor de Fryske Akademy. Bilker, Kersbergen en Salverda over wat er volgens hun nodig is: "Verankering in de KNAW, structureel meer geld voor de zelfstandige wetenschapsbeoefening en eenmalig geld om de organisatie weer op orde te krijgen."
Reinier Salverda over de situatie bij de Fryske Akademy
Reinier Salverda © Fryske Akademy
De Fryske Akademy zit in Leeuwarden en doet onderzoek naar Fryslân, de Friese geschiedenis, cultuur en taal. Zo heeft de Fryske Akademy jaren gewerkt aan het 25 delen tellend Fries woordenboek. De belangrijkste opdrachtgever van de academie is de provincie Fryslân, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar taalachterstanden en tweetaligheid.