Onderzoek maakt duidelijk waar zeegras het beste groeit

De Waardgronden van Terschelling, het Wierumer Wad en het wad ten zuiden van Ameland zijn geschikt om zeegras te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat, die de natuur beheert op het Wad. Er is echter ook kritiek op de ambitie van Rijkswaterstaat.
Zeegras © Laura Govers
Zeegras ie een belangrijke zogenaamde biobouwer; het zorgt er bijvoorbeeld voor de kleine vissen veilig groot kunnen worden en daarmee neemt de verscheidenheid aan soorten toe. Maar het kan ook voorkomen dat er grond wegslaat, omdat het de golven wat tegenhoudt. Dat is niet het enige: het kan ook weer een belangrijke bron van eten voor rotganzen worden, zoals in het verleden. De velden met zeegras zijn zo goed als allemaal verdwenen door ziekte na de bouw van de Afsluitdijk.
Geschikt gebied om te leven voor zeegras is vooral te vinden op de 'rustige' Waddenplaten onder een paar Waddeneilanden en bij de kust van de vaste wal. Daar zijn minder golven en die factor was eerder nog niet meegenomen bij onderzoeken naar gunstige plekken voor zeegras. Rijkswaterstaat gaat in de zomer van 2020 met andere beheerders van het Waddengebied bekijken hoe ze mee kunnen helpen aan de aangroei van de soort.
Seegers op it Gryn © Sanne van Germerden
Dat gaat marine-ecoloog Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen niet ver genoeg. Zij is al jaren bezig om vooral op het Wad bij Griend actief zaat de planten en zo het zeegras op te kweken. Die experimentele aanpak levert steeds meer op.
Volgens Govers wacht Rijkswaterstaat op een natuurlijk herstel van de soort op het Wad en dat kan nog wel eens heel lang duren. "Omdat er in de Westelijke Wadden geen zeegras meer is en de stroming loopt vooral van west naar noord." En dat is wel wat lastig als precies die stroming zaad uit het Duitse Wad, waar de plant nog wel volop zit, naar ons Wad moet brengen.
Govers wil een gecombineerde aanpak waarbij er op sommige plaatsen zeegras geplant wordt en andere geschikte gebieden zo beschermd worden dat het plantje daar ook een plek kan vinden.