"Gasboringen in Noordwolde nog steeds tegen de regels"

De vereniging Milieudefensie denkt dat Vermilion nog steeds tegen de regels een diepboring verricht in Noordwolde. Een nieuwe methode om uitstoot te meten, zou onvolledig zijn.
Deze week kwamen de boorwerkzaamheden in Noordwolde-Zandhuizen in het nieuws omdat ze zorgen voor geluidsoverlast.
Gasboarring Sânhuzen soarget foar oerlêst
Gaswinmaatschappij Vermilion werkt sinds mei aan een nieuwe gasput bij Noordwolde. Tussen juli en september is de locatie afgesloten geweest. Vermilion moest de werkzaamheden stilleggen omdat er geen milieuvergunning zou zijn aangevraagd. Bovendien zou de uitstoot van stikstof door de werkzaamheden een aanslag betekenen op kwetsbare natuur in de omgeving.
Na de beruchte stikstofuitspraak van de Raad van State eind mei, werd in allerijl een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld. Daarmee zou de stikstofuitstoot enorm worden gereduceerd. Het Ministerie van LNV gaf groen licht en begin oktober hervatte het bedrijf de werkzaamheden.

'Herberekening zeer discutabel'

Volgens Milieudefensie ontbreken in de herberekening bepaalde werkzaamheden die in de eerdere berekeningen nog wel voorkwamen. "Zo kun je dus toewerken naar een gunstiger uitkomst, die overigens nog steeds niet nul is", zegt Alie Eiting van Milieudefensie. Ze noemt de herberekening 'zeer discutabel'.
Milieudefensie heeft daarom een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank in Amsterdam. Tijdens de zitting bij de rechtbank gaf Vermilion aan dat ze verwachten eind november klaar te zijn met de diepboring.

Dassen in december

Dat zou goed uit komen omdat in december een kwetsbare periode in gaat voor de dassenburcht, waarvan er meerdere zijn in de directe omgeving van de boorlocatie in Noordwolde. Vermilion heeft van het Ministerie van LNV geen ontheffing ontvangen om in die decemberperiode aan het werk te kunnen blijven.
Vermilion laat in de omgeving van de boorlocatie weten dat het bedrijf verwacht pas eind december het werk af te kunnen ronden. Een woordvoerder van Vermilion bevestigd dat aan de noordelijke regionale omroepen. "De diepboring zal nog enkele dagen duren en de geluidsoverlast dus ook. Maar eind december zijn we klaar."
De uitspraak van de rechtbank in Amsterdam is eind november. "De overlast in Noordwolde is niet meer te stoppen," zegt Milieudefensie, "maar toekomstige plannen zullen anders moeten worden benaderd.