"Gemeente moet alternatieven zoeken voor gasleiding door beschermd natuurgebied"

De gemeente Heerenveen moet alternatieven zoeken voor de aanleg van een gasleiding door het natuurgebied Katlijker Schar. Dat adviseert een onafhankelijke commissie.
It Ketliker Skar © Google Streetview
De gasleiding is nodig voor het transport van gas naar een behandelstation bij Mildam. Het gas komt uit een gasveld bij Nieuwehorne. Gasbedrijf Vermilion Energy wil daar tot 2029 aardgas winnen.
De gemeente Heerenveen moet bestemmingsplannen wijzigen voordat Vermilion kan beginnen met de aanleg van leidingen en het produceren van het gas. Daarvoor moeten de gevolgen voor het milieu onderzocht worden in een zogenaamd milieu-effectrapport. De onafhankelijke commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van het rapport.
Volgens de commissie kan het aanleggen van de gasleiding naar Mildam de waterhuishouding van beschermde natuur verstoren. De commissie adviseert te onderzoeken of de leiding ook om het Katlijker Schar heen kan. Er zou ook onderzocht moeten worden in hoeverre de gaswinning zorgt voor trillingen en bodemdaling.