Botniastins in Franeker wordt verbouwd tot academiegebouw

De verbouwing van de Botniastins is gestart. Daarmee kan de stins binnenkort gebruikt worden als academiegebouw voor de Academie van Franeker. De Academie van Franeker is onderdeel van Campus Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen.
Frjentsjer wurdt wer in Universiteits sted
De verbouwing van de Botniastins levert een collegezaal, bibliotheek en verschillende werkruimten op. Het idee voor de Academie van Franeker ontstond in 2017, om zo Franeker als voormalig universiteitsstad in ere te herstellen. In januari 2020 zal het academiegebouw geopend worden.

Nadenken over verziltingsproblematiek

Met de steun van een Europese Leader-subsidie kan de verbouwing plaatsvinden. Dat levert onder andere een werkruimte voor zzp'ers op, legt penningmeester en bestuurslid Anne Bergsma uit. Daarnaast is er plek voor ontmoetingen van de zogeheten 'fellows', mensen uit verschillende instituten, om te brainstormen over een overkoepelend probleem. "Zij kunnen bijvoorbeeld nadenken over de verziltingsproblematiek", zegt Bergsma. "We willen ze met elkaar laten nadenken, om via de wetenschap de regio weer vooruit te helpen."
Anne Bergsma vertelt over de toekomst van de Botniastins
Bovendien is in het Academiegebouw straks ook nog een collegezaal te vinden, met plaats voor zo'n vijftig studenten. De banken zijn afkomstig uit de katholieke kerk van Witmarsum.

Tweede universiteit van Nederland

De oude universiteit van Franeker werd in 1585 opgericht en was daarmee de tweede universiteit van Nederland. Bergsma: "Dat duurde tot 1811. Het ging met grote 'ups' en natuurlijk ook met 'downs'. Daarna was het gebouw tot 1845 een atheneum."
In de eeuwen daarna kreeg de Botniastins nog heel wat andere bestemmingen. Zo deed het gebouw dienst als weeshuis. Met de transformatie tot academiegebouw heeft de 500 jaar oude stins weer een nieuw doel. Bergsma: "Nu nemen we het stokje over."
Anne Bergsma over de geschiedenis van de Universiteit van Franeker