Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn: gasvrij met zonnepanelen

De gemeente Opsterland moet in 2035 energieneutraal zijn. Dorpen moeten gasvrij gemaakt worden en op daken van huizen moeten zonnepanelen geplaatst worden. Dat staat in twee plannen die nu aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
© Shutterstock.com
Het gaat om maatregelen die helpen om meer duurzame energie op te wekken maar met name ook om te besparen. De gemeente Opsterland wil daar zelf het voortouw in nemen. Het doel wat wethouder Rob Jonkman is dat er bij de gemeentelijke gebouwen evenveel energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt.

Inwoners moeten meedenken

Om dorpen van het gas af te krijgen moet naar goede alternatieven worden gekeken. Omdat dat ingrijpende maatregelen zijn wil de gemeente dat doen in samenwerking met de dorpen zelf. Om genoeg energie op te wekken moeten zonnepanelen gelegd worden. De voorkeur is om die zoveel mogelijk op daken te plaatsen. Toch ontkomt Opsterland niet aan de aanleg van zonneparken, zo staat in de plannen. Ook voor die plannen wordt om inspraak van inwoners gevraagd.