Overlast Leeuwarder vliegbasis: op weg naar record aantal klachten

Voor de vliegbasis Leeuwarden komt er een nieuw klachtrecord aan. Daar waarschuwt Gerard Veldman van dorpsbelang Jelsum/Koarnjum maandag voor bij de vergadering van de commissie geluidshinder, COVM. Bij de commissie wordt gesproken over de overlast en wat er mogelijk tegen te doen is.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Het afgelopen jaar was er veel drukte op de vliegbasis Leeuwarden. Begin april was er de grote internationale oefening Frisian Flag die twee weken duurde. Vlak daarna ging de FWIT, de wapeninstructeursopleiding, van start. Die liep tot eind oktober. Beiden zorgden voor veel klachten. Met name in de maand juli was een grote klachtenstroom. Ook wordt er geklaagd over een sterke kerosinelucht.

Naar Noorwegen

Veldman vroeg uit naam van de omwonenden of het niet mogelijk is een deel van de opleiding tot wapeninstructeur in het buitenland te doen. In het verleden gebeurde dat al. Toen werd een deel gevlogen vanaf basissen in Noorwegen en Portugal. Volgens basiscommandant Arnoud Stallmann was dat nu niet mogelijk. Hij hoopt dat het in 2021, wanneer de volgende wapeninstructeursopleiding van start gaat, de vliegeniers al weer een deel van de opleiding bijvoorbeeld in Noorwegen kunnen doorlopen.
Fleanbasis Ljouwert © ANP

Werkgroep luchtkwaliteit

De werkgroep luchtkwaliteit wordt ook weer nieuw leven ingeblazen. Het initiatief van Geert Verf van dorpsbelang Marsum wordt omarmd door Defensie. Verf wil zo helder krijgen wat de F-35 uitstoot. "In Amerika is dat gewoon bekend, daar hebben ze alle cijfers openbaar. Dat moet hier ook. Zeker nu er zoveel discussie is over de uitstoot stikstof. Als je onderzoekt heb je het helder." De GGD-Fryslân zou dan mogelijk onderzoek kunnen doen naar de gezondheidsklachten van omwoners.
Verf: "Wil je klachten verminderen, dan is er goede voorlichting nodig en met name minder geluidsoverlast. Er is veel import van buitenlandse gastvliegers, dat moet eigenlijk wat minder. Er moet een betere verhouding tussen import en export van geluid komen, daarom hebben 17 dorpen ook een brief naar basiscommandant Stallmann gestuurd."
Basiscommandant Arnoud Stallmann zegt zelf: "We houden zo veel mogelijk rekening met de omgeving als kan, maar we moeten wel kunnen trainen voor onze oorlogstaak. We proberen de uren te spreiden en niet te vaak over bepaalde plekken te vliegen."

Geen nieuwe milieuvergunning

Er ligt nog geen nieuwe milieuvergunning voor de vliegbasis Leeuwarden. Er werd aan gewerkt om die weer op tijd te krijgen en ook om een aantal losse vergunningen te bundelen. Door de problemen met de PAS, het Programma Aanpak Stikstof, ligt de procedure nu stil. Basiscommandant Stallmann is daar recent over geïnformeerd. Het betekent niet dat er nu illegaal gevlogen wordt. De vergunning zoals die er nu ligt is nog bij de tijd en geldig.
Verslaggever Hayo Bootsma, werkgroep-commissielid Geert Verf en basiscommandant Arnoud Stallmann