Twee keer zoveel drugspanden gesloten door Friese gemeentes als twee jaar geleden

Friese gemeentes sluiten twee keer zoveel drugspanden in vergelijking met twee jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân. In de gemeente Leeuwarden zijn de meeste panden gesloten, maar ook Waadhoeke sluit steeds meer. Maar helpt het op slot doen van de panden ook echt tegen de overlast?
Twa kear mear drugspannen sluten
Het sluiten van een coffeeshop, winkel of woning is een maatregel die de burgemeester van een gemeente kan gebruiken op basis van de 'Wet Damocles'. Deze wet heeft kort gezegd als doel om overlast van drugshandel te bestrijden. "Ik zet het beleid van mijn voorganger Crone door. Ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In wijken waar drugspanden voor overlast zorgen, grijp ik in," geeft burgemeester Buma aan.
In de gemeente Leeuwarden zijn er dit jaar alleen al 27 woningen gesloten. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2017. Toen werden er maar negen woningen gesloten.

Drugsoverlast

"Wij gaan nu anders om met drugsoverlast dan in het verleden", zegt Cor Reijenga, teamchef van de politie in Leeuwarden. Hij geeft leiding aan een drugsoverlast-team van zes mensen. "Overal waar wij iemand uit kunnen schoppen, doen we dat ook. Als er overlast is door drugshandel handelen wij nu met korte klappen, eerder deden we langer onderzoek en duurt het gewoon langer."

Een waterbedeffect

Of het sluiten van drugspanden de oplossing is voor de overlast over de hele stad, betwijfelt Reijenga. Hij vindt het met name symptoombestrijding. "Wy krije dêrmei in wetterbêdeffekt. Ast op de iene kant fan it bêd drukst, dan komt it oan de oare kant wer omheech."
Toch vindt Reijenga de bestrijding erg belangrijk. "Wij doen het voor de burgers, zodat zij er geen last meer van hebben." In sommige gevallen heeft het ook wel effect gehad. "Bijvoorbeeld op de Weaze. Daar zijn wij jaren lang geweest en nu is er heel veel minder overlast." Andere gemeentes volgen intussen ook het voorbeeld van Leeuwarden.
Drugspand in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

Overzicht sluiting drugspanden Friese gemeentes

2017 2018 2019
Achtkarspelen 0 1 1
Ameland 0 0 0
Dantumadiel 0 0 0
De Fryske Marren 3 3 1
Harlingen 0 0 2
Heerenveen 0 0 0
Leeuwarden 9 17 25
Noardeast-Fryslân 0 1 3
Ooststellingwerf 3 2 0
Opsterland 0 0 0
Schiermonnikoog 0 0 0
Smallingerland 0 7 2
Súdwest-Fryslân 0 2 1
Terschelling 0 0 1
Tytsjerksteradiel 0 2 1
Vlieland 0 0 0
Waadhoeke 2 3 5
Weststellingwerf 3 1 3
Totaal 20 39 45