Redding voor Fryske Akademy, provincie trekt portemonnee

De provincie Fryslân steunt de Fryske Akademy met meer geld. Het gaat om een bedrag van één miljoen euro, verspreid over de komende vijf jaar. Maar aan dat extra geld zitten ook extra verplichtingen, zo zegt de provincie.
Ynterfjoe Avine Fokkens
De Fryske Akademy heeft op dit moment een struktureel tekort van 350.000 euro per jaar. De Akademy maakte op de Akademy-dag van vorig jaar bekend dat het instituut wil reorganiseren. Directeur Willem Smink leverde hiervoor een plan in bij de Provinsje Fryslân en bij de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Gedeputeerde Sietske Poepjes, toen nog verantwoordelijk voor de Fryske Akademy, liet vorig jaar al een Gateway-onderzoek uitvoeren naar de situatie van de Fryske Akademy.

Ook extra geld voor reorganisatie

Uit dat onderzoek bleek dat er op korte termijn moest worden ingegrepen bij de Akademy. De provincie trekt daarom de komende vijf jaar elk jaar 200.000 euro uit voor de Akademy. Bovendien komt er 350.000 euro beschikbaar om de reorganisatie mogelijk te maken.
Op dit moment staat de Akademy onder leiding van interim-directeur Willem Smink. Verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens wil dat er zo snel mogelijk een vaste directeur aangesteld wordt. Verder moet de Akademy vaker aan de provincie laten zien waar ze mee bezig zijn.
We willen graag dat er kwalitatief en kwantitatief meer output komt.
gedeputeerde Avine Fokkens
Gedeputeerde Avine Fokkens: "De Akademy zit in zwaar weer en wij willen als provincie graag helpen. Daar staat wel tegenover dat we wel enkele eisen gaan stellen. Denk aan intensievere samenwerking met partners als Tresoar, de Rijksuniversiteit Groningen, University Campus Fryslân of het Fries Planbureau.
Fokkens vindt dat de verhouding wetenschappers en ander personeel op dit moment niet in balans is. "We willen graag dat er kwalitatief en kwantitatief meer output komt en daarvoor hebben we meer wetenschappers nodig. Dat is ook de vraag vanuit de Akademy zelf."