Grote natuur- en milieucontrole in Fryslân

Diverse organisaties in Fryslân houden donderdag een grote natuur- en milieucontrole. Die is niet alleen bedoeld om overtredingen te constateren, maar vooral ook om als organisaties kennis met elkaar te maken. Op die manier willen ze voortaan nog meer overtredingen op kunnen sporen.
FUMO
"Door alle reorganisaties van de afgelopen jaren, zijn we toch wat verder van elkaar af komen te staan", aldus projectleider Harm Reitsma van de FUMO, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving.
Daarom worden er donderdag dertig duo's op pad gestuurd gestuurd, samengesteld uit de diverse organisaties die aan de controle meedoen. Het gaat dan naast de FUMO onder andere om de politie, Dierenberscherming, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.
Richard Bonthuis fan It Fryske Gea (rjochts) en Eddy Snoek fan de plysje op kontrôle. © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Door met elkaar op pad te gaan, moet er meer begrip van het werk van andere organisaties ontstaan. Zodat overtredingen die niet met de eigen organisaties te maken hebben, overgedragen wordt aan de andere. Daardoor moet de geldende wet- en regelgeving nog beter worden uitgevoerd.

Start in Earnewâld

De controle begon donderdag gemeenschappelijk in Earnewâld en daarna zijn de duo's de provincie in gegaan. Daarbij kijken ze volgens Reitsma naar diverse overtredingen, zoals het dumpen van asbest, de illegale kap van bomen, vervuiling van het oppervlaktewater en illegale jacht en visserij.
Naast Overijssel is Fryslân de enige provincie waar een gemeenschappelijke controledag wordt gehouden.
Projectleider Harm Reitsma over de speciale actiedag voor handhavers in Fryslân