"Provincie moet aan de slag met vernieuwing van het vak Fries"

De provincie Fryslân moet zo snel mogelijk aan de slag met de vernieuwing van het vak Frysk in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De statenfractie van de FNP zal woensdag in Provinciale Staten aan gedeputeerde Sietske Poepjes vragen om met het Fries zo snel mogelijk aan te sluiten bij de vernieuwing van alle andere schoolvakken.
© ANP
Terwijl het nieuwe curriculum van alle andere vakken al op 10 oktober is aangeboden aan minister Slob, is de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het Fries op 1 april dit jaar stilgezet door de provincie.

"Fries direct meenemen"

Op de website kurrikulum.frl staat sinds die tijd de wat cryptische mededeling dat 'de voortzetting van het project wordt getoetst aan Europese en nationale wet- en regelgeving'. Corlienke de Jong van de FNP begrijpt niet veel van dat argument. "Waarom zou dit voor het Fries een probleem zijn, als het voor alle andere schoolvakken al klaar is." De Jong vindt dat het Fries direct moet worden meegenomen in de grote onderwijsvernieuwing die over twee jaar wordt doorgevoerd. "Die tijd die is er nog wel, maar dan moeten we wel direct beginnen."
Het doel van de onderwijsvernieuwing curriculum.nl is om de doorstroming in het onderwijs en de samenhang tussen de diverse schoolvakken te bevorderen. Het moet het onderwijsprogramma eigentijdser maker en minder 'overladen vol' maken, zo is het idee. Het lijkt de FNP een zeer onwenselijke situatie als de vernieuwing van het Fries pas na de vernieuwing van alle andere vakken komt.

Startnotitie

Een speciaal Ontwikkelteam Fries heeft in het voorjaar van 2018 een startnotitie gepubliceerd voor een nieuw curriculum voor het Fries met een klein aantal vragen, maar het nieuwe curriculum zelf ligt er nog altijd niet.
Bekijk hier de startnotitie van het Ontwikkelteam Fries
Onderdeel van de werkwijze van curriculum.nu is brede inspraak van het onderwijsveld. Wat De Jong betreft zou die er ook kunnen komen voor het nieuwe curriculum voor het vak Fries. Meegaan met de komende onderwijsvernieuwing biedt het Fries kansen, volgens FNP-fractievoorzitter De Jong. pas later met plannen voor het vak Fries komen, zet de taal in haar beleving opnieuw op achterstand.

Conferentie

Bij de conferentie 'Fierder mei Frysk' van het Friese onderwijsveld wordt in november ook uitgebreid gesproken over de achtergronden en de consequenties van de komende onderwijsvernieuwing. Ook in het onderwijsveld bestaat zorg over het stilzetten van curriculum.frl door de Provincie Fryslân.
FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong