Het gaat slecht met de wulp, maar een van Terschelling duikt op in Spanje

Het was anderhalve week geleden een bijzondere ontdekking voor vogelliefhebbers. In een kwelder in de omgeving van Ribadeo in Noord-Spanje, is een geringde wulp aangetroffen. Het bleek dat het één van de vogels was die begin dit jaar nog geringd zijn op Terschelling. De Terschellinger wulp heeft dus ruim 1.500 kilometer gereisd.
Twee wulpen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Sovon-vogelonderzoeker Peter de Boer vindt het erg bijzoner: "De meeste Nederlandse wulpen overwinteren in Noord- of Midden-Frankrijk. Deze is een stuk verder gevlogen. Ik heb er in het voorjaar vijf geringd op Terschelling. En als je er dan een zo terug krijgt, dat is wel spectaculair. Ik sprong een gat in de lucht."

Gaat slecht met de wulp

Het ringen van de wulpen is gedaan omdat het niet goed gaat met de soort. "Dit voorjaar heeft Staatsbosbeheer Terschelling een onderzoek gelanceerd omdat de wulp hard achteruit gaat. Inmiddels broeden er nog maar zo'n 40 paar wulpen op Terschelling, dat waren er twintig jaar geleden nog 180. Er zitten in Nederland nu nog ongeveer 4.500 paar. De Waddeneilanden waren altijd een groot bolwerk, maar de afname is ongeveer 70 procent geweest de afgelopen twintig jaar."

Onderzoek

Staatsbosbeheer is begonnen met het onderzoek om te zien wat de oorzaken zijn van de achteruitgang. "Om die vogels wat beter te volgen, te kijken wat het broedsucces is en hoeveel jongen ze grootbrengen, hebben we een aantal vogels van ringen voorzien om ze de rest van het seizoen te volgen. En nu is één daarvan is Spanje gezien."

Jongen worden niet groot

De Boer heeft wel een idee hoe het komt dat de wulp het niet goed doet: "Wat we in deze kleine steekproef hebben gezien is dat het lijkt alsof het broedsucces veel te laag is. Het merendeel van de nesten komt succesvol uit, maar het aantal jongen dat groot wordt, blijft aan de lage kant. We hebben aanwijzingen dat predatie een rol speelt, maar het kan ook goed in het voedselaanbod zitten. Jonge wulpen hebben veel insecten nodig. De duinen zijn de laatste jaren behoorlijk verruigd met veel grassen en struweel, waardoor er mogelijk minder insecten zijn of waardoor ze moeilijker te vinden zijn."
Sovon-vogelonderzoeker Peter de Boer