Sjoerd Galema van VNO-NCW: bedrijf krijgt mes op de keel door stikstofcrisis

Sjoerd Galema, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW Fryslân, vindt dat de overheid niet goed bezig is met de zogenoemde stikstofcrisis. "Schandalig dat door deze omstandigheden het Friese bedrijfsleven in een keer op slot komt te zitten." Volgens hem ligt het aan de strenge normen die Nederland zichzelf oplegt en mag er ook wel eens naar het vervuilende buitenland worden gezien.
Voorzitter Sjoerd Galema van werkgeversorganisatie VNO-NCW © Omrop Fryslân
"Dit probleem, dit speelt in Oost-Europa totaal niet. Ik kom nog wel eens in Rusland, daar hebben ze nog nooit van CO2 gehoord. Daar is het één grote milieubende en dat waait ook hier de grens over. Er wordt met twee maten gemeten. Ons bedrijfsleven wordt met de regelgeving veel schade toegebracht," vindt Galema van de kwestie.
"Ik vind dat de Rijksoverheid hier mee om zit te prutsen," zegt Galema. "Van dat hele PFAS-dossier is eigenlijk sinds de zomer nog maar goed helder geworden wat we daarmee moeten en kunnen. Maar wat de regelgeving betreft zet het nu al ons land op slot. Eigenlijk alleen maar omdat de detectiemethoden beter zijn geworden. Het legt nu veel grote projecten als vastgoedontwikkeling en baggeren stil. Dat kan nooit de bedoeling zijn."
Hij is niet positief over het Rijk. "Ik vind het enorm slap. Het is verdeel en heers. Ze gooien het probleem over de schutting bij het bedrijfsleven, zonder zelf met goede alternatieven te komen. Zo worden sectoren tegen elkaar opgezet."

Galema: te strenge normen

Galema is het niet eens met de normen die Nederland hanteert. "Ze verzuimen naar de bron van het probleem te kijken en voor een deel zit dat ook in de strenge normen die Nederland hemzelf oplegt met Natura2000 gebieden. Dan wordt er naar Europa gewezen dat die niet de ruimere normen aan Nederland zal geven, terwijl die in Duitsland wel ruimer zijn. Dan denk ik: zijn wij er nu voor Europa of Europa voor ons?"
Daarom zouden de normen veranderd moeten worden, als het aan hem ligt. "Ik vind dat de overheid de grote broek aan moet trekken, naar Europa moet en ruimte moet zoeken om bijvoorbeeld de norm van Duitsland ook in Nederland toe te passen. Met bedrijfsleven zijn prima afspraken te maken om op termijn beter te worden. We stoten veel uit, want we zijn een dichtbevolkt land," zegt Galema.

'Het mes op de keel'

"Op lange termijn is het bedrijfsleven de eerste om te zeggen dat wij op het gebied van natuur en milieu meters moeten maken," geeft Galema toe. "Maar als je kijkt wat er de afgelopen jaren gebeurd is, vanaf 2015 is de uitstoot van CO2-schadelijke stoffen al met de helft omlaag gegaan. En nu het mes op de keel bij al die bedrijven, dat lijkt nergens op."
Volgens hem speelt het probleem al een tijdje. "Het probleem is niet zo actueel, dat is er al 25 jaar. En in die tijd heeft het bedrijfsleven veel gedaan om de schadelijke uitstoot van CO2, ammoniak en stikstofoxide terug te dringen. Nu komt het mes op de keel en wordt er geen bouwvergunning meer afgegeven."
Galema. "Ik vind het wel hartverwarmend hoe sectoren elkaar opzoeken en dat zij geen ruzie willen. Om een huis te bouwen en dan ruimte bij een mkb-bedrijf of boer weg te halen, dat is gekte. Zo ver heeft het nooit moeten komen."
Sjoerd Galema van ondernemersorganisatie VNO-NCW
De stikstofproblematiek is een ingewikkeld onderwerp, waar niet iedereen het over eens in. Bekijk daarom ook een verhaal van eerder donderdag over natuur versus economie. Volgens Arjen Kok van Natuurmonumenten heeft de natuur ook economisch gezien een grote waarde, en moet er ook daarom goed om worden gedacht dat stikstof niet te veel invloed op het milieu krijgt.