Vermilion zet door met gasplannen in Weststellingwerf en De Fryske Marren

Vermilion wil tot 2040 opnieuw gas winnen uit een gasveld bij Oldelamer. Het plan daarvoor ligt nu zes weken ter inzage. De negatieve adviezen van Wetterskip Fryslân en gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren houden het gasbedrijf voorlopig niet tegen om door te zetten met dit plan. In 2014 is de gaswinning stilgelegd, maar Vermilion wil opnieuw naar gas boren.
Het gasveld bij Oldelamer, bekendmaking van het ministerie © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Het gasveld wordt aangeboord in Oldelamer, op de hoek van de Tjongerweg en de Oude Maden. Het veld ligt in de gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren, voor het grootste deel onder de dorpsgebieden van Oldelamer, Nijelamer, Rotstergaast, Delfstrahuizen en Rohel.

Herstart

Vermilion Energy Netherlands BV heeft een verzoek ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat om weer gas te boren bij Oldelamer. De gaswinning in dit gebied begon in oktober 1993 en werd in 199 uitgebreid. In juni 2004 heeft de minister goedkeuring verstrekt aan een toenmalig winningsplan. Het doel was om daar tot 2017 mee door te gaan, maar sinds 2014 is de productie van dit gasveld stilgelegd. Nu wil Vermilion dus opnieuw proberen gas te halen uit dit veld.

Gemeenten tegen gaswinning

In juni van dit jaar gaf het college van Weststellingwerf de minister nog een negatief advies. De raad van De Fryske Marren heeft zich in 2015 al uitgesproken tegen ieder gaswinningsplan. Ook Wetterskip Fryslân is tegen. Maar het Rijk besluit uiteindelijk of het wel of niet doorgaat.
Net wat noordelijker probeert Vermilion ook gas te winnen dat in een veld onder Rottum ligt. Het bedrijf wilde een nieuwe boorlocatie bij Nijelamer. Vorig jaar heeft De Fryske Marren aangegeven er fel op tegen te zijn.

Nieuwe aftakking

Vermilion wil onder meer een nieuwe aftakking maken vanuit een van de bestaande putten. Een deel van het gasveld kan namelijk niet goed door de twee bestaande putten worden aangeboord. Het gasbedrijf geeft echter aan dat er wel minder gas zal worden geproduceerd dan dat men in 2004 van plan was, ondanks dat er nu langer geboord wordt.

Zienswijzen

Tussen 25 oktober en 5 december ligt het plan om in te stemmen met het besluit om gas te winnen bij Oldelamer ter inzage in de gemeentehuizen van Weststellingwerf en De Fryske Marren. Mensen kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Verder is er een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Brêge in Echtenerbrug op 5 november. Alle reacties worden meegenomen in het definitieve besluit. Daar kan men vervolgens ook nog tegen in beroep gaan.
De bestaande boorlocatie in Oldelamer © Google Street View