Nieuw project van start voor schoner water rondom landbouwbedrijven

Akkerbouwers moeten minder vervuild water afvoeren naar sloten. Dat is het doel van het nieuwe project 'Schoon erf, schoon water', dat woensdag van start is gegaan op een boerderij in Hallum.
Skjin wetter
Een groep Friese melkveehouders is al langer bezig om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vervuild water van het erf in de sloten terechtkomt. Verschillende partijen hebben woensdagmiddag in Hallum hun handtekeningen gezet onder een project, om ervoor te zorgen dat ook akkerbouwers minder vervuild water afvoeren.
Op het erf van akkerbouwer Van Gunst-Boersma in Hallum hebben de LTO, de Agrarische Jongeren Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond een intentieverklaring ondertekend.
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
Eerder werd deze verklaring ook al ondertekend vanuit de melkveesector. In de toekomst is er subsidie beschikbaar voor akkerbouwers die mee willen doen aan dit project.
Door het project worden sloten rondom de melkveebedrijven schoner. Dat was voor verschillende partijen de reden om dit project ook voor akkerbouwers op te zetten.
Verslaggever Willem de Vries was bij de start van het project 'Schoon erf, schoon water' (1)
Verslaggever Willem de Vries was bij de start van het project 'Schoon erf, schoon water' (2)