Herstel historische greppels bij Peasens helpt weidevogelkuikens

Het herstel van cultuurhistorische elementen in het landschap kan ook de natuur helpen in de Paezemerlannen, het buitendijks gebied tegen het Wad aan bij Paesens. It Fryske Gea werkt al langer samen met de lokale bevolking en veel andere partijen aan het verbeteren van de natuur in het gebied.
Werstel histoaryske groppen by Peazens
Daarbij is er ook aandacht voor het weer zichtbaar maken van de historie van het gebied. Zo zijn er oude melkbochten waar koeien gemolken werden, een schapenwasplaats en de bijzondere verkaveling met greppels in de zomerpolder.

Ook goed voor vogels

Met name in die zomerpolder moet straks meer ruimte komen voor onder andere weidevogels. De oude greppels worden hersteld en dat kan goed uitpakken voor jonge vogels. Die kunnen er in schuilen of voedsel vinden. En zo helpt het zichtbaar maken van de historie ook de vogels.
Een oude greppel in de Peazemerlannen © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Een deel van de kwelder wordt weer geschikt gemaakt om vee te weiden. Dat zorgt ervoor dat de verruiging wat stopt en dat trekt weer broedvogels aan die bij de Waddenkust horen. Waarschijnlijk wordt er ook nog een broedeilandje aangelegd voor met name sternen en kluten.

Wandelen

Maar een deel van de kwelder blijft wel ruig, want daar profiteren weer andere vogels van, zoals de velduil. Ook wordt gezien of van het wandelpad over de zomerpolderdijk weer een rondje kan worden gemaakt.