Gemalen bij Makkingaasterpolder vernieuwd: klinke klus voor Wetterskip

Het oude gemaal in de Makkingaasterpolder is versleten. Er komen nu nieuwe gemalen, maar het oude hokje blijft wel staan en wordt deels gerenoveerd zodat het een schakelstation wordt voor de nieuwe gemalen. Er zijn prefab-betonblokken geplaatst, waarvan de zwaarste 82 ton weegt. Ook bij de gemalen Mieden Tjonger Oost en West aan de andere kant van de rivier is werk voor Wetterskip Fryslân.
Gemalen by de Makkingeasterpolder fernijd
Teun Folkertsma is ontwerpspecialist bij het Wetterskip en kan alles vertellen over gemalen. "Ik ontwerp ze, van Lemmer tot Zoutkamp en van Ravenswoud tot Terschelling. Alle gemalen zijn gelijk, maar ze zijn ook net weer allemaal wat anders," lacht hij.

Klaar voor de toekomst

"Hier gaat het om drie nieuwe poldergemalen," zegt Folkertsma. "Dit is Makkingaasterpolder, en dan zijn er aan de andere kant van het water nog Mieden Tjonger Oost en West." Er zijn twee grote putten gegraven zodat het gemaal hogere waterpeilen aankan.
De Makkingaasterpolder © A3impressies, Wetterskip Fryslân
Het oude gemaal is in 1964 gebouwd. Folkertsma legt uit dat de gemalen van toen vaak degelijker zijn dan de gemalen van 10 of 20 jaar later. "Maar aan alles komt een einde," zegt hij. De pompen en het elektrisch zijn nu aan vervanging toe.

82 ton over het veen

Er moesten grote putten in het land komen. "Ze zijn wel 82 ton zwaar, het gewicht van een doorsnee woning. Dat moet het land in, over het veen heen met een dieplader, dat was wel heel spannend. Het golfde wel een beetje, maar er zit twee meter aan veen, dus het zou hooguit twee meter kunnen zakken. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk," zegt Folkertsma.
Om de put van 82 ton te plaatsen was een kraan nodig die wel 700 ton kan tillen. "De kunt onder die kraan door lopen," geeft Folkertsma aan.
De aanvoer over het land is bijzonder, maar ook dat het oude gemaal blijft bestaan. Uit de buurt kwam het verzoek om het oude gemaal, een beeldbepalend hokje met een piramidedak, te laten staan. "Liander gebruikt het hokje ook nog, dus dat blijven we handhaven."
Teun Folkertsma van Wetterskip Fryslân

Wel 1.000 Friese gemalen

Folkertsma geeft aan dat er niet veel mensen zijn die weten hoeveel poldergemalen Fryslân eigenlijk telt: wel 1.000. "En die gaan vaak zo'n 40 jaar mee, dus ieder jaar moeten wij er toch wel zo'n 25 vernieuwen."
Het werk rondom de Makkingaasterpolder moet in 2020 afgerond zijn.
Verslaggever Bauke Deelstra kijkt voor zijn laatste bijdrage voor Omrop Fryslân in het oude gemaal