Vermilion wil tot 2040 gas winnen uit velden tussen Garyp-Opeinde-Grou

Gasproducent Vermilion wil tot het jaar 2040 nog flink wat gas boren uit vier gasvelden in een groot gebied tussen Garyp, Opeinde en Grou. Vermilion heeft drie nieuwe aanvragen voor gaswinning gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat in totaal om meer dan 1,3 miljard Nm3 gas. Omdat de vier gasvelden elkaar overlappen en er in de omgeving ook nog een aantal andere lege gasvelden liggen, wil minister Eric Wiebes in kaart brengen wat de totale bodemdaling is. Het gasbedrijf verwacht echter niet veel bodemdaling en het risico op aardbevingen en schade schat hij klein in.
De gasfjilden Leeuwarden, Eernewoude, Leeuwarden-101 en Nijega yn de midden © TNO
Om exact te zijn: Vermilion schat de bodemdaling bij alle vier velden op minder dan één centimeter in. Het risico op aardbevingen zo 'verwaarloosbaar' zijn. Als er al schade zou ontstaan, zou dat voor het grootste deel 'cosmetisch' zijn 'met een kleine kans op lichte constructieve schade.' De berekeningen zouden zijn goedgekeurd door het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek).
Op 30 oktober is er een informatiebijeenkomst, die door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst zal worden uitgelegd waarom er naar kleine gasvelden wordt gekeken, hoe het proces rondom vergunningen verloopt en wat de mogelijke risico's, schade en schadeafhandelingen kunnen zijn. Voor het veld Leeuwarden-101 geldt dat mensen zienswijzen kunnen indienen en voor de andere velden kunnen belanghebbers bezwaar indienen.

Veld 1: 'Leeuwarden-101'

Het eerste veld is veld -Leeuwarden-101, dat grofweg tussen Siegerswoude, Sumarreheide en De Tike ligt. Het gasveld ligt op ongeveer 2.400 meter diepte en valt onder Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Het veld wordt aangeboord vanaf mijnbouwlocaties in Garyp en De Tike. Tussen 1978 en 1991 werd er op dit veld ook gas gewonnen, maar daarna kwam de productie stil te liggen.
Vermilion wil opnieuw beginnen met gaswinning in het gebied, omdat "een aangescherpte analyse aantoont dat er toch gas aanwezig is dat gewonnen kan worden," zo schrijft het ministerie. Eerder zou gebleken zijn dat dit niet mogelijk was.
Vermilion wil er tot 2031 maximaal 472 miljoen Nm3 winnen. Een normaal kubieke meter is het gas dat bij een normaaltemperatuur en een normaaldruk een volume van 1 kubieke meter heeft.

Veld 2: 'Eernewoude'

Het tweede veld is veld Eernewoude. Het veld ligt bij benadering rechts van Earnewâld op 2.400 meter diepte, in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Leeuwarden. Het moet in Earnewâld worden aangeboord. Op dit veld wordt al sinds 2012 gas gewonnen, maar Vermilion denkt nog meer gas te kunnen winnen door een vertakking te maken bij een bestaande put. In totaal zo'n 352 miljoen Nm3.
Deze winning zou in 2032 moeten eindigen. Ook voor dit veld zou de mogelijke bodemdaling, het risico op aardbevingen en de kans op schade even groot zijn dan bij veld Leeuwarden-101.

Veld 3 en 4: 'Leeuwarden en Nijega'

Het derde en vierde veld zijn velden Leeuwarden en Nijega. Deze velden liggen grotendeels onder nationaal park De Alde Feanen en tussen de dorpen Opeinde, Sumar en Siegerswoude. Dat veld ligt minder diep dan de anderen: op ongeveer 1.900 meter diepte. Er wordt al sinds 1971 gas uit deze velden gehaald, maar Vermilion wil tot het jaar 2040 nog eens 539 miljoen Nm3 gas winnen.
Omdat er in deze gebieden al een tijd gas wordt gewonnen, is de druk lager en stroomt het gas ook langzamer naar de put. Dat is de reden dat de gasproducent hier de termijn wil verlengen. De productie wordt dus niet opgehoogd en blijft binnen de vergunning.
© Omrop Fryslân