Bolswarder bedrijf denkt oplossing voor stikstofprobleem te hebben

Het zou zomaar kunnen dat kleine organismen als algen het stikstof- en ammoniakprobleem in de landbouw kunnen oplossen. Het bedrijf Hi, I'm Algae uit Bolsward heeft een formule bedacht.
Bolswarder bedrijf denkt oplossing stikstofprobleem te hebben
Het bedrijf toonde een proefopstelling met algentanks in het Weekend van de Weterschap. Die opstelling bestaat uit een apparaat dat mest in een gesloten systeem scheidt.

Algen maken eiwit van stikstof

Door het scheiden in een gesloten systeem ontsnapt de ammoniak niet. Na het scheiden is het grootste stikstof bevattende deel, wat geschikt is om aan te bieden aan algen in speciale tanks. Die maken er dan eiwit van, wat weer een grondstof voor eten is.
De algen nemen ook nog eens CO2 op voor dit proces en ze maken grondstoffen voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.
Zo zou volgens Henk Jan Hulshoff van het bedrijf Hi, I'm Algae een boer volledig zonder stikstof- of ammoniakuitstoot recyclen. En dus is er ook geen mest meer op het land. Door de productie van eiwit hoeft de boer geen krachtvoer meer te gebruiken. "Dat betekent dat veel uit Zuid-Amerika afkomstige soja niet meer hoeft te worden geïmporteerd", zegt Hulshoff. "En dan hoeft er geen extra oerwoud gekapt te worden."

Ook voor kippen- en varkensboeren

Het systeem is niet alleen geschikt voor melkveehouders, maar ook voor boeren met kippen en varkens. Over een half jaar wil het bedrijf met twee demonstratiesystemen van verschillende groottes de markt verder onderzoeken.
Henk Jan Hulshoff