Onderzoek naar gevolgen stopzetten zoutwinning Frisia bij Oosterbierum

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen wil weten of het besluit van Frisia Zout om te stoppen met zoutwinning bij Oosterbierum ook gevolgen heeft voor de gebiedsontwikkeling in Noordwest-Fryslân. Nu Frisia eerder ophoudt met de zoutwinning, zal de bodemdaling waarschijnlijk minder groot zijn en worden mogelijk niet alle maatregels van de bestuurscommissie uitgevoerd.
Sâltwinning fan Frisia by Easterbierrum © Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
De bestuurscommissie voert maatregels uit om de gevolgen van gas- en zoutwinning in het gebied te compenseren. Bijvoorbeeld door sloten en vaarten te verbreden of bruggen op te hogen.
Voorzitter Hepke Bijma van de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen: "Wij zijn met een plan bezig en hebben 85 procent van de maatregels uitgevoerd. Het is nu nog te pril om te zeggen hoe het er allemaal precies uit komt te zien. Daar zijn we de komende tijd mee bezig om dat in beeld te krijgen. Zoals het nu is, als wij geen nadere gegevens hebben, dan voeren we het gewoon zo uit als we van plan zijn."

Bodemdaling anders

Volgens Bijma is de bodemdaling bij zoutwinning anders dan bij gaswinning. "Bij zout is het in de regel zo, tenminste dat is tot nu toe iedere keer zo geweest, dan ging de bodemdaling bij het ophouden met winnen nog een heel klein beetje door. Dat stelde eigenlijk weinig voor en het zou kunnen dat dat hier ook zo is, maar dat moeten we dus nog afwachten." Er worden van tijd tot tijd seismische metingen gedaan, aldus Bijma.
De bestuurscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer Wetterskip Fryslân, de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, dorpsbelangen en land- en natuurorganisaties. Eind 2019 hopen ze duidelijkheid te hebben over de gevolgen van het stopzetten van de zoutwinning.
Voorzitter Hepke Bijma van de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen