Vier nieuwe woningen voor Efterwei in Rottevalle weer een stap dichterbij

Het plan om vier nieuwe woningen te bouwen aan de Efterwei aan de westkant van Rottevalle, is weer een stap dichterbij. De huizen kunnen niet zomaar gebouwd worden omdat het bestemmingsplan van 'agrarisch' naar 'wonen' gewijzigd moet worden. Er zijn vier inspraakreacties van omwoners geweest, maar het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan is niet aangepast.
Het begin van de Efterwei naast het hertenkamp van Rottevalle © Google Street View
Het college van Smallingerland heeft in mei groen licht gegeven voor het voorontwerp, dat daarna ter inzage lag. Ook was er in een inloop-bijeenkomst in de Herberg van Smallingerland. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, zal het nog eens zes weken ter inzage liggen. De verwachting is dat het vaststellen rond januari of ferbruari kan gebeuren.

Stikstof-rapportage

Er is nog wel een voorwaarde: de initiatiefnemer moet nog een rapportage op laten stellen voor de uitstoot van stikstof en eventuele gevolgen voor Natura2000-gebieden. Op dit moment is er nog niet een rekentool online voor de uitstoot, maar de verwachting is dat die eind september beschikbaar is. Het college gaat er echter vanuit dat er geen gevolgen zijn van de bouw op kwetsbare natuurgebieden.