It Fryske Gea zet in op de bescherming van vissen

It Fryske Gea beschermt al bijna negentig jaar grote delen van de Friese natuur. Daarbij gaat het met name om natuur op het land. Maar onder water zwemt ook nog een grote diversiteit aan vissen die ook bescherming verdienen, vindt de natuurbeheerder. Daarom heeft 'It Gea' voor het eerst in hun bestaan beleid gemaakt om dat beter op te pakken.
© Omrop Fryslân
Ongeveer de helft van het gebied van It Fryske Gea bestaat uit water. Speerpunten zijn onder anderen dat vissen de gelegenheid moeten hebben om van het ene naar het andere gebied te zwemmen, oftewel de vismigratie. Maar er moet ook meer om vissen worden gedacht bij het beheer van natuur. Dat kan bijvoorbeeld als er gehekkeld wordt. Dat kan op zo'n manier dat vissen daar niet veel last van hebben.
Het nieuwe visbeleid van it Fryske Gea sluit goed aan op waar Wetterskip Fryslân ook al mee bezig is. Er is ook overleg met sport- en beroepsvissers.
Sietske Rintjema van It Fryske Gea legt uit