Tiny Houses worden steeds populairder, maar hoeveel zijn er nu echt in Fryslân?

Krapte op de woningmarkt, hoge huurprijzen en starters die moeilijk aan een huis kunnen komen. Het zijn realiteiten waar mensen die een woonplaats zoeken steeds vaker tegenaan lopen. De bouw van kleine woningen, de zogenaamde 'tiny houses', zou een oplossing kunnen zijn. Maar hoeveel vraag is er nou echt in Fryslân? En in welke gemeenten in onze provincie staan al van deze kleine woningen?
© Omrop Fryslân, René Koster
Er zijn op dit moment in totaal 25 permanent bewoonbare 'tiny houses' in Fryslân. Daar komen binnenkort nog tien woningen bij. De enige Friese gemeenten die op dit moment al bewoonbare 'tiny houses' hebben, zijn Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân. Het dorp Hurdegaryp had de landelijke primeur, daar werden zo'n twee jaar geleden vijf 'tiny houses' geplaatst.
In de Sneker wijk Tinga, aan de zuidkant van de stad, staan sinds januari 2018 ook twintig kleine woningen. Plannen voor meer 'tiny houses' in Súdwest-Fryslân zijn er op dit moment niet.

In aanleg: Techum

In de nieuwe woonwijk Techum, aan de zuidkant van Leeuwarden, verschijnen binnenkort tien 'tiny houses' of microwoningen, zoals Robert Hoek ze liever noemt. Hij bouwt op dit moment drie woningen bij Techum. De bewoners mogen ze naar eigen idee inrichten en ze worden ook aangesloten op alle voorzieningen.
Robert Hoek bouwt drie tiny houses in Techum
Gea Pool en Robert Hoek foar it hûske yn Techum. © Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
In sommige Friese gemeenten is wel interesse om kleine woningen te bouwen. In Achtkarspelen bijvoorbeeld hebben geïnteresseerden een aanvraag ingediend. De gemeenteraad moet daar echter nog een besluit over nemen.
Ook in de gemeente Heerenveen is belangstelling. De gemeente is daar nog in gesprek met initiatiefnemers. Het is onduidelijk of dat ook zal gaan leiden tot concrete plannen voor de bouw van 'tiny houses'. Hetzelfde geldt voor Harlingen. In die gemeente wordt binnenkort ook gesproken over kleine woningen en over waar die dan zouden moeten komen te staan.

Meeste gemeenten niet

In het grootste deel van de Friese gemeenten staan echter geen 'tiny houses'. Er zijn in die gemeenten voorlopig ook geen plannen of aanvragen. Het gaat om Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Vlieland, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling, Smallingerland, Waadhoeke en Weststellingwerf.
Verschillende gemeenten geven wel aan het onderwerp mee te nemen in de woonvisies die ze aan het ontwikkelen zijn. In Noardeast-Fryslân is vorig jaar ook een bijeenkomst geweest om te peilen of mensen interesse zouden hebben in 'tiny houses'. Volgens de gemeente was daar toen echter geen interesse in.
Voor het maken van dit overzicht is contact opgenomen met alle achttien Friese gemeenten. In dit geval van de 'tiny houses' is het belangrijk om onderscheid te maken tussen woningen waar mensen permanent mogen wonen, en woningen die voor recreatief gebruik worden verhuurd. In dit overzicht zijn alleen 'tiny houses' meegenomen die gebouwd zijn voor permanente bewoning.