Lagere rijksbijdrage dwingt Opsterland tot forse bezuinigingen

De financiële toekomst van de gemeente Opsterland geeft reden tot zorg. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die de gemeente dinsdag presenteerde. Een belangrijke reden voor de zorgen is de te late uitkering van het Rijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein, zoals jeugdzorg.
© Pexels.com
De gemeente Opsterland moet fors bezuinigen om een passende begroting te maken. Aan de andere kant wil het college de ambitie uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk blijven uitvoeren.
Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland
Het uitgangspunt van de begroting is om de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Opsterland zoveel mogelijk in stand te houden. De gemeente zal wel het onderhoud van het groen in Opsterland verlagen.
Het college wil in het sociaal domein geld besparen door meer de nadruk te leggen op de preventie, het voorkomen en het verminderen van zwaardere zorg en door de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken. De gemeente zal ook in gesprek gaan met zorgaanbieders om de kosten voor de zorg te verlagen.
De gemeente blijft samen met andere gemeenten lobbyen voor een hogere bijdrage van het Rijk. De gemeenteraad neemt op 4 november een besluit over de begroting.