Isabelle Diks: "Platteland kan niet zonder de stad, maar andersom geldt hetzelfde"

Minister Hoekstra van financiën die trots vertelt dat het bijna niet op kan in Den Haag, terwijl provincies en gemeenten nauwelijks rond kunnen komen. Isabelle Diks, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en oud-wethouder in Leeuwarden, vindt dat het meest opvallende van de troonrede en de miljoenennota. Diks was zondag een van de drie gasten in het Nieuwsforum van Buro de Vries.
Twadde Keamerlid Isabelle Diks © GrienLinks
"Het geld klotst in Den Haag tegen de plinten op, terwijl gemeenten miljoenen tekort komen", zegt Diks.

Grote problemen bij bijna alle gemeentes

Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland kon het alleen maar met haar eens zijn. Omdat er taken van het Rijk naar de gemeentes zijn overgeheveld, hebben gemeentes het zwaar. Want tegelijkertijd is er een bezuinigingsslag doorgevoerd. Er zijn nu grote problemen bij bijna alle gemeentes in het sociaal domein. Gemeentes krijgen de begroting niet rond en er zijn gemeentes die Artikel 12-gemeente dreigen te worden. Dat betekent dat ze onder financiële curatele worden gesteld door het Rijk.
Diks vulde daarop nog aan dat het niet alleen om het feit op zich gaat, maar ook om de presentatie van minister Wopke Hoekstra. Hij had het anders moeten brengen en meer aandacht moeten hebben voor de gevoelens van de provinciale en gemeentelijke bestuurders.
boargemaster van Selm fan Opsterlân © Omrop Fryslân
Van Selm is niet alleen burgemeester van Opsterland, maar ook voorzitter van de P10, een samenwerkingsverband tussen twintig grotere plattelandsgemeenten. Ze zei blij te zijn met de aandacht die de koning had voor de leefbaarheid op het platteland. "Ik ben blij dat de koning in de troonrede zei dat er meer aandacht moet komen voor de leefbaarheid op het platteland en dat de regionale plannen nu op de agenda staan."
Isabelle Diks noemde het belang van het platteland voor de stad. "Het platteland kan niet zonder de stad, maar het geldt ook zeker andersom: de stad kan niet zonder het platteland."

Lelylijn

De derde gast in het Nieuwsforum, Durk Pool van de VVD-Statenfractie, noemde de Lelylijn. Dat moet de snelle spoorverbinding worden van de Randstad, via Heerenveen en Drachten naar Groningen en misschien verder richting Hamburg.
© VVD
Het is bekend van Pool dat hij een felle voorstander is van die plannen. Hij was dan ook blij met de opmerking in de troonrede dat er geïnvesteerd wordt in wegen en spoor. Pool gaat ervan uit dat de Lelylijn onderdeel uitmaakt van die investeringsplannen.
In het Nieuwsforum van het radioprogramma Buro de Vries discussiëren iedere week drie opiniemakers over actuele onderwerpen. Buro de Vries wordt iedere week uitgezonden van 11.00 tot 13.00 uur.
Het Nieuwsforum over de troonrede