Commerciële Club Noordwest-Friesland zet punt achter pilot omgevingswet

De pilot met de omgevingswet in de gemeente Waadhoeke verkeert in zwaar weer. Burgemeester Marga Waanders heeft dat donderdagavond gezegd op een symposium met ondernemers op de Agrarische Dagen in Franeker.
© Omrop Fryslân
De burgemeester deed haar uitspraak als reactie op een brief van de Commerciële Club Noordwest-Friesland aan het Rijk. Volgens de commerciële club zou de pilot in de praktijk erg 'stroperig' verlopen en is er bij de ondernemers geen motivatie meer om er verder aan mee te werken. Volgens voorzitter Jeroen de Boer van de commerciële club is de pilot daarmee 'niet meer levensvatbaar'.

Ergernis en vertraging

In de gemeente Waadhoeke is een aantal projecten voor de pilot aangemeld. Het gaat onder ander om nieuwbouwplan It Hofke in Berltsum, een Berltsumer initiatief voor ouderenwoningen en ook om een initiatief voor nieuwbouw in Tzum. In Berltsum heeft de pilot vooral voor ergernis en vertraging gezorgd, maar staat niet op losse schroeven. De raad van Waadhoeke heeft in een initiatiefvoorstel uitgesproken dat plan It Hofke wel moet doorgaan.
De nieuwe omgevingswet wordt in 2021 in heel Nederland ingevoerd. De doelstellingen van deze wet zijn: kortere doorlooptijden voor vergunningen en bestemmingsplannen, het meer betrekken van de bevolking bij ruimtelijke plannen, en eenvoudigere regelgeving. Om alvast ervaring op te doen met de nieuwe wet loopt er in diverse gemeenten een pilot.

Verrast

De gemeenteraad van Waadhoeke reageert verrast op de mededeling van Waanders om de pilot stop te zetten, want de raad was hier zelf nog niet over geïnformeerd of geraadpleegd. Fractievoorzitter Hendrik Terpstra van de VVD heeft burgemeester en wethouders daarom vrijdagmorgen in een brief om opheldering gevraagd. "Ik zat eigenlijk nog te wachten op een evaluatie van de pilot. Als de pilot niet goed is verlopen, dan wil ik ook weten wat er precies is misgegaan, zodat we daar van kunnen leren", aldus Terpstra.
Komende dinsdag is er in Franeker overleg tussen alle betrokken partijen. Naast Waadhoeke en de Commerciële Club Noordwest-Friesland zijn ook de gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslân en de provincie deelnemers aan de pilot.

Toch weer oppakken

Doel van het overleg is om te zien hoe de pilot toch weer kan worden opgepakt, zegt wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke. Dijkstra noemt de ervaring die de gemeente in de pilot heeft opgedaan 'zeer waardevol' en voelt er eigenlijk niets voor om te stoppen met de proef. "Wij gaan met de ondernemers in gesprek om te zien wat zij nodig hebben om toch weer verder te kunnen. Ophouden is niet slim, want die nieuwe wet komt er sowieso."
Volgens Dijkstra moeten alle partijen erg wennen aan de andere aanpak van de nieuwe wet. Die schrijft initiatiefnemers van een nieuwbouwplan voor dat zij de directe omgeving al bij de plannen betrekken voordat ze worden ingediend bij de gemeente. "Dat lijkt misschien wat stroperig, maar het kan verderop in het proces veel tijdwinst opleveren", aldus Dijkstra. Zolang het om een pilot gaat, is het meedoen aan procedures volgens de nieuwe wet in Waadhoeke op vrijwillige basis. Dijkstra hoopt de komende tijd toch weer ondernemers bereid te vinden om aan de pilot mee te doen, ook als is de motivatie momenteel niet zo groot.
Fractievoorzitter Hendrik Terpstra (VVD) over de problemen met de pilot
De reactie van wethouder Jan Dykstra (FNP)