Provincie: Troonrede en Miljoenennota geven veel aanknopingspunten voor Fryslân

De provincie is positief over de Troonrede en de Miljoenennota. Die geven veel aanknopingspunten voor Fryslân, zegt de provincie.
Het Provinciehuis in Leeuwarden
De regering zet in op plannen die de leefbaarheid van het platteland moeten versterken. Een nieuw investeringsfonds voor kennis, infrastructuur en innovatie moet de economie vooruit helpen. Gedeputeerde De Rouwe: "Het investeringsfonds biedt kansen voor een toekomstbestendige economie, een circulaire economie. Met als centrale focus melk en water. Daar is Fryslân sterk en uniek in."
De provincie ziet kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, met een snellere spoorverbinding met de Randstad. Volgens gedeputeerde De Rouwe sluit de Troonrede mooi aan bij de plannen die de provincie met Fryslân heeft, bijvoorbeeld wanneer het gaat om duurzame landbouw. Fryslân wil daar de koploper mee zijn, zegt De Rouwe.

'Leefbaarheid platteland onder druk door financiële tekorten'

In de Troonrede zegt de Koning dat in Nederland regionale plannen tot uitvoer komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren. De P10, een samenwerking van de twintig grootste plattelandsgemeenten in ons land, laat weten dat die leefbaarheid onder druk staat door financiële tekorten.
Het platteland heeft volgens de P10 het minst kunnen profiteren van de economische groei van de afgelopen jaren. Ook de vergrijzing en de relatief hoge uitgaven in het sociaal domein zorgen voor zorgen op het platteland. "Wij zien de tekorten in het sociaal domein oplopen, vooral op het terrein van de jeugdzorg en de WMO," zegt de voorzitter van de P10, burgemeester Ellen van Selm van Opsterland.

Sociaal investeringsfonds

De P10 pleit in een reactie op de Troonrede voor een sociaal investeringsfonds met een agenda voor het platteland. Dat fonds moet lokale initiatieven steunen, die noodzakelijk zijn om het platteland leefbaar te houden.
De P10 is een samenwerkingsverband van (grote) plattelandsgemeenten. Twintig gemeenten uit het hele land zijn officieel lid van de P10. Uit Fryslân zijn Opsterland, Ooststellingwerf en De Fryske Marren lid van de P10, burgemeester Ellen van Salm van Opsterland is de voorzitter.