Polderdijken bij De Leijen opgehoogd om droge voeten te houden

Wetterskip Fryslân brengt de polderdijken aan de oostzijde van De Leijen bij Rottevalle weer op hoogte. In de polder daarnaast, polder It Bild, werkt Staatsbosbeheer aan het natter maken van de natuur. De organisaties hebben bij dit project besloten om samen te werken. Zo zal het Wetterskip helpen bij het op peil houden van het boezemwater in de polder.
Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer
Volgens Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer zal de natuur ervan profiteren als de polder natter wordt: "De grond was uitgedroogd. In die grond zit ook nog een beetje veen en om dat te behouden, moeten wij ons boezemwater op hoogte brengen."
Staatsbosbeheer krijgt nu van het Wetterskip de ruimte om het peil zelf aan te sturen. Het is echter niet zo dat er een wild stuk natuur zal ontstaan: "De provincie heeft gezegd dat het een graslandgebied moet blijven. We geven de natuur dus niet zomaar de ruimte", zegt Huizenga.
Door het gebied natter te maken hoopt Staatsbosbeheer bovendien dat weidevogels het gebied gebruiken om te rusten. Huizenga: "Voor een broedgebied is het wat te klein, maar wij denken zeker dat de weidevogels hiervan kunnen profiteren."
Jan Sibma van Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân moet de polderdijken rondom het gebied ophogen. In dit gebied gaat het om zo'n 20 tot 30 centimeter. Volgens Jan Sibma van het Wetterskip was er niet gelijk gevaar, maar "het is wel nodig om droge voeten te houden".
Volgens Sibma kwam de samenwerking met Staatsbosbeheer min of meer toevallig tot stand: "Wij hadden beide onze eigen voorbereiding en de plannen pasten goed bij elkaar, dus toen hebben we er één bestek van gemaakt."
Eind oktober moet het project klaar zijn.