Laatste Prinsjesdag voor Hans de Boer van VNO-NCW: "Investeer in de toekomst"

Het Rijk moet gauw investeren in de toekomst van Nederland. Dat is de oproep van scheidend voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nu het kabinet zoveel geld overhoudt en je geld toe krijgt als je leent als overheid, moet je gauw besluiten over de uitvoering van grote projecten.
Lêste Prinsjesdei foar Hans de Boer
Een van de projecten die moet worden aangepakt, is de aanleg van een snelle spoorverbinding naar het noorden, de Lelylijn. Ook wil De Boer dat het spoor bij Zwolle nog meer wordt aangepakt.
Geld is er genoeg, denkt de voorman van de werkgevers: er is een negatieve rente. Dat betekent dat je als overheid geld krijgt als je leent. "Bovendien hebben we de begroting op orde en dus moet je nu de kans pakken."
De Boer is dan ook groot voorstander van het grote investeringsfonds dat het kabinet wil opzetten: "Dat geld moet worden gestoken in de aanpak van ons elektriciteitsnetwerk. Als je duurzamer wil, moet dat worden versterkt. Je moet ook kijken naar quantumtechnologie. Dat is technologie die computers nog vlugger maakt. Als je daarin investeert, maak je Nederland klaar voor de toekomst."
De Boer vindt wel dat de ondernemers momenteel wat in de beklaagdenbank zitten: "Er is nu een soort populisme gericht tegen de ondernemers. Maar zonder die ondernemers ligt de hele boel op zijn rug."