Provincie betaalt mee aan schade door werkzaamheden Centrale As

De gemeente Dantumadiel en de provincie zijn met elkaar in geweest over de vergoeding van de schade die is ontstaan door werkzaamheden aan de Centrale As en reconstructies die nodig zijn door sluipverkeer afkomstig van de Centrale As. Dat meldt RTV NOF.
Provinsje betellet mei oan skea troch wurksumens Sintrale As
Op de Koailoane, Tsjerkeloane, Broekloane, Dammeloane en de Miedloane, die op verschillende plekken rondom de weg liggen, zullen reconstructiewerkzamheden plaatsvinden. De provincie heeft daar 350.000 euro voor beschikbaar gesteld.
De gemeenteraad zal hier later nog meer informatie over krijgen via een aparte adviesnota. Die wordt ook meegenomen in het financiële herstelplan. De werkzaamheden aan deze wegen hebben een groot reconstructief en verkeerskundig karakter.
De Sintrale As © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Een voorwaarde die de provincie echter stelt aan haar beschikking, is dat de gemeente er minimaal dezelfde financiële bijdrage aan levert. Deze co-financiering neemt Dantumadiel mee in het herstelplan.