Gemeenteraad Smallingerland maakt zich zorgen over tekorten zorg

Een groot deel van de gemeenteraad van Smallingerland maakt zich zorgen voer de tekorten op het gebied van zorg en voornamelijk de jeugdzorg. Afgelopen zomer werd bekend dat de gemeente het jaar 2018 afsloot met een tekort van 1,6 miljoen. Op initiatief van de Eerste Lokale Partij (ELP) worden er drie moties ingediend voor veranderingen in de zorg.
It gemeentehûs fan Smellingerlân © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De moties worden gesteund door het CDA, de VVD, GroenLinks, de FP, Smallingerlands Belang en de PvdA. De partijen maken zich er zorgen over dat de tekorten alleen maar meer zullen oplopen. Daarom willen ze dat de overeenkomsten met zorgaanbieders onder de loep worden genomen en dat er wordt onderzocht of er een betere manier is voor het aanbesteden van de zorg.

Zorgfraude

Ook willen ze dat er goed wordt gekeken naar de grote winsten en hoge salarissen bij de zorgaanbieders. Onderzoek van Knooppunt Zorgfraude zou hebben uitgewezen dat 30 procent van de bestuurders binnen het onderzoek naar zorgfraude met justitie in aanraking is geweest. De gemeente zou bestuurders, aandeelhouders en personeel van zorgaanbieders waar ze een contract mee heeft daarom moeten vragen om een VOG.

Centrumregeling

De derde motie betreft de provinciale samenwerking op het sociaal domein. De genoemde partijen in Smallingerland vinden dat ze niet genoeg controle en invloed hebben op dat provinciale beleid. ze overwegen zich op sommige vlakken terug te trekken uit die centrumregeling en willen meer invloed naar zich toe trekken.