Grote expositie over Waling Dykstra in Leeuwarden

Hij was een van de belangrijkste grondleggers van de Friese taal en literatuur en over hem is vanaf volgende week zaterdag een expositie te zien in Leeuwarden: Waling Dykstra. Tresoar heeft de expositie in het gebouw voor taal, literatuur en kunst Obe samengesteld, in samenwerking met gastcuratoren.
Waling Dykstra © ûnbekend
Tot en met december worden rondom de tentoonstelling activiteiten georganiseerd in samenwerking met dichters, muzikanten en kunstenaars. Zo is er een spoken word-festival en wordt er een bloemlezing aangeboden uit het werk van Waling Dykstra met inleidingen door Abe de Vries en Goffe Jensma. De officiële opening van de expositie is op vrijdag 20 december.

Fries woordenboek

Waling Dykstra leefde van 1821 tot 1914. Hij was bakker in Spannum, boekbinder in Franeker en had een boekenwinkel in Holwerd. Zo'n 75 jaar lang leerde hij als autodidact de Friezen hun eigen taal te lezen en schrijven. Hij deed de eindredactie van het Friesch Woordenboek dat van 1989 tot 1911 in vier delen verscheen.

Volksverhalen

Verder schreef Dykstra volksverhalen (Uit Frieslands Volksleven), waarvoor hij zich liet inspireren door de gebroeders Joast en Eeltsje Halbertsma uit Grou. Waling Dykstra was ook bekend van de winterjûnenochten waarmee hij de provincie in ging, een soort gezellig samenzijn met verhalen en gedichten in het Fries.
Waling Dykstra overleed op 92-jarige leeftijd vlak voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.