Friesland massaal op pad voor Open Monumentendag

Friesland is zaterdag massaal op pad geweest vanwege Open Monumentendag. Op een groot aantal plekken in de provincie konden mensen monumenten bekijken die vaak niet toegankelijk zijn.
Iepen Monumintedei
Bij de gemeente Leeuwarden lag het accent dit weekend op de dorpen Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears onder het motto 'weelderig wonen in de Leeuwarder Greidhoeke'. Bezoekers konden zich verwonderen over deftige woonhuizen, unieke tuinen, boerderijen, kerken, historische cafés, een Amerikaanse windmolen en aan de begraafplaats van de familie Buma in Deinum.

Burgemeester Buma wijst op belang van dorpen

De Leeuwarder monumentendag werd zaterdagochtend geopend door burgemeester Sybrand Buma in Mantgum. Buma wees in zijn toespraak op het belang van de dorpen voor Leeuwarden. Hij hoopt dat de monumentendag ook voor de mensen uit de stad aanleiding vormt om de dorpen op te zoeken.
De belangstelling voor de open monumentendag was dit jaar groot, mede door het prachtige weer.