Lintje voor jarenlange inzet voor Hervormde Gemeente Heerenveen

Janneke van der Zee-Oudman (75) uit Rottum is donderdag koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de onderscheiding voor haar werk in de Hervormde Gemeente Heerenveen.
© Omrop Fryslân
Mevrouw Van der Zee-Oudman werd geboren op 23 augustus 1944 en is van 1990 tot en met 2008 actief geweest in verschillende functies binnen de Hervormde Gemeente Heerenveen. Ze had functies op bestuurlijk niveau, zoals kerkraadslid en wijkouderling en op het gebied waar kerk en samenleving elkaar raken,
Ze zat onder andere in een commissie voor het openstellen van het avondmaal voor kinderen en gaf leiding aan de zogenaamde tienerkerk. Ook zat ze in commissies die betrokken waren bij de activiteiten vanwege het 250-jarige bestaan van de Skoatterstsjerke en het schrijven van een nieuw beleidsplan. Sinds 1992 is ze secretaris van de Raad van Kerken Heerenveen.
Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heeft haar het versiersel donderdagavond opgespeld bij de jubileumviering van 50 jaar Raad van Kerken Heerenveen in de Menistenkerk in Heerenveen.