Gedeputeerde Kramer wil niet dat veehouderij op slot komt door stikstofkwestie

Deputearre Kramer wol net dat feehâlderij op slot komt troch stikstofkwestje
Gedeputeerde Kramer is bekend met de meeste projecten, zegt hij. "Niet alle projecten stuk voor stuk. Maar wel dat als gevolg van de uitspraak van de rechter in het voorjaar, alle activiteiten waarbij er opnieuw stikstof vrijkomt in de natuur, niet meer kunnen. En als dat voor boeren niet mag, kan dat natuurlijk ook niet voor de overheid. Dus het is logisch dat ook die projecten stil liggen."

Land niet op slot

Het is een groot probleem, minister Schouten moet op zoek naar een oplossing. "Het Rijk is systeemverantwoordelijk ,dus verantwoordelijk voor hoe we met de stikstof omgaan in dit land. Zij moet met de commissie Remkes kijken naar een oplossing. Aan de ene kant willen we de natuur beschermen, maar aan de andere kant moeten we het land niet op slot zetten," zo vindt Kramer.
Volgens hem zou het kunnen dat bijvoorbeeld de aanpak van de Afsluitdijk voorlopig niet kan doorgaan. "Ja, dat is een reële mogelijkheid. Maar ook Schiphol, Lelystad Vliegveld, Tweede Maasvlakte. En woningbouw, aanleg van dijken, spoorbouw."

Boeren moeten verder kunnen

Het is een duivels dilemma voor Schouten en het kabinet, meent Kramer. "Wat doen we, waar gaan we in snijden? De natuur is ook vastgelegd met Europa, daar kunnen we niets aan doen. Maar wij als Fryslân zeggen: al die boeren die menen een vergunning te hebben, zo'n 130 in Fryslân die nog bij de rechter liggen, die moeten er op kunnen vertrouwen dat zij een goede vergunning hebben en wij moeten ervoor kunnen zorgen dat ze verder kunnen."
Johannes Kramer vindt echter dat de stikstofruimte die straks overblijft, eerlijk verdeelt moet worden. "Voor Fryslân als landbouwprovincie is het belangrijk dat die ruimte er blijft voor onze boeren om te groeien, maar wel op een duurzame wijze. Er zijn al menden die de boel door de helft willen doen, maar zij lopen voor de muziek uit."

Veestapel behouden

Vanuit D66 werd namelijk geopperd de veestapel bijvoorbeeld te halveren. "Dat vond ik erg onverstandig van meneer De Groot van D66," zegt Kramer. "De commissie is nu net bezig, daar moet de politiek niet op vooruit fietsen."
Kramer wil met name de boeren beschermen: "Het is niet slim om de rekening op voorhand al bij de boeren neer te leggen. Aan de andere kant moet iedereen inleveren, ook de LTO geeft aan dat er naar de veestapel gekeken moet worden. Er zijn boeren die nu stoppen. Kan hun stikstofruimte dan ook niet voor de sector behouden blijven en niet weggegeven worden aan huizenbouw in de Randstad, maar gebruikt worden voor een Fries bedrijf?"
De keuze moet echter in Den Haag worden genomen. "De commissie Remkes komt op Prinsjesdag met een eerste advies. Ik ben benieuwd wat daar uit komt. Maar voor het kabinet is het erg moeilijk. We moeten met hen in gesprek."

Provinciale belangen

Elke provincie heeft zelf eigen belangen. "Dat doen wij ook, de boeren die nu al een vergunning hadden of meenden dat ze van de overheid ruimte kregen, die moeten we eerst zekerheid geven voor hun bedrijfsvoering. Daarnaast moeten we zien: hoeveel ruimte blijft er over? Die ruimte die er in Fryslân is moeten we kunnen gebruiken voor onze Friese belangen."
Kramer vreest dat de Randstad voorgetrokken wordt. "Het zou niet goed zijn als Friese stikstofruimte toegekend wordt aan Schiphol om te groeien en dat wij hier op slot komen te staan. Het is lastig, maar het moet niet zo zijn dat onze veehouder op slot komt en niet door kan groeien, niet kan innoveren en niet kan verduurzamen omdat men geen kant op kan."
Gedeputeerde Johannes Kramer van FNP over het stikstofprobleem