Veel kritiek in Staten op referendumplan Forum voor Democratie

De Friese politiek had woensdag veel kritiek op het voorstel van Forum voor Democratie om een referendum te houden over de hoogte van windmolens. CDA, PvdA en VVD hebben grote juridische en procedurele bezwaren tegen het voorstel.
Gedeputeerde Sietske Poepjes en Statenlid Albert van Dijk werden het niet eens © Omrop Fryslân
Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes zijn er nu ook al veel inspraakmogelijkheden bij elk nieuw windmolenplan. VVD-woordvoerder Klaas Kielstra noemde het windmolenvraagstuk 'te complex' voor een simpele referendumvraag.
Volgens fractievoorzitter Corlienke de Jong van FNP rammelt het referendumplan van Forum voor Democratie 'aan alle kanten' en zou het ook in strijd zijn met de bestaande referendumverordening. "Het gaat mij niet om de inhoud, maar procedureel klopt dit gewoon niet. Het is net of hebben ze hier niet goed genoeg over nagedacht bij Forum." Alleen de PVV reageerde positief op het referendumplan, maar daarmee is er nog geen meerderheid.
FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong
Statenlid Albert van Dijk van Forum voor Democratie is niet onder de indruk van alle kritiek op zijn plan. Volgens hem verschuilen de coalitiepartijen zich achter juridische argumenten, omdat een referendum over windenergie hun niet uitkomt. "De verordening moet misschien een beetje worden aangepast, maar als je een referendum wil houden, dan kan dat." Van Dijk is met het plan gekomen, omdat hij weet dat veel partijen in de Staten in principe wel voor een referendum zijn. Hij rekent daarom op steun van partijen als GroenLinks, D66, FNP en PvdA. "Het zou mij erg tegenvallen als zij niet thuis geven bij de stemming."
Op 25 september stemmen Provinciale Staten over het referendumplan van Forum voor Democratie. Ook als het voorstel het niet haalt zal Forum doorgaan met nieuwe initiatieven voor referenda, laat een strijdbare Van Dijk weten. "Inspraakprocedures zijn geen echte democratie. Zo'n procedure wordt vaak gebruikt om het voorgenomen besluit door te drukken. Directe democratie is een principieel punt voor ons. Wij komen daar zeker op terug."
Statenlid Albert van Dijk van Forum voor Democratie