Wat betekenen de plannen van minister Slob voor lokale omroepen in Fryslân?

Lokale omroepen moeten in de toekomst samen in streekomroepen, dat blijkt uit de plannen van minister Slob van Media. Woensdag wordt in de Tweede Kamer besproken hoe de plannen voor lokale media eruit komen te zien. Directeur Marc Visch van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen geeft aan dat de lokale omroepen niet verdwijnen. "Maar het wordt wel lokale omroep 2.0, ze moeten bij elkaar in streekomroepen." Dat kan betekenen dat sommige omroepen moeten fuseren. "Maar dat hoeft niet overal, Súdwest-Fryslân is bijvoorbeeld één gemeente en dat blijft ook zo. Maar op andere plekken zal het wel tot een fusie komen."
Microfoon in een radiostudio © Shutterstock.com
De lokale omroep moet professioneler worden. "Op dit moment is dat het probleem. Lokale omroepen werken met name met vrijwilligers. Dat gaat wel goed, maar de journalistieke functie die de lokale omroep ook moet vervullen, komt er onvoldoende uit."
Dat heeft niet enkel met kleinschaligheid te maken. "Maar ook met geld. Een beetje lokale omroep moet het met 15.000 euro per jaar doen, en daar kun je geen journalisten voor aannemen."

Streekomroepen

Een van de vragen is of er wel voldoende ruimte blijft voor streektalen. Visch: "Het gaat om de organisatie. Die kan wel groter zijn, maar de taak blijft: 'lokaal toereikend media-aanbod.' Zo staat het in de wet. Dat moeten streekomroepen in de toekomst ook blijven doen. Wie weet kunnen ze dat wel beter doen in een grote organisatie met meer centen."
Minister Slob heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019 tot en met 2021. Er is 9 miljoen voor de vergroting van de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek en 6 miljoen voor het sterker maken van de samenwerking tussen lokale omroepen met een Pilot Streekomroepen.

Pilot

"Ik ben wel blij met de 15 miljoen die Slob nu investeert in de lokale journalistiek. Aan het begin van de kabinetsperiode was hij dat niet van plan en ook de pilots waarmee de minister nu komt, vormen een grote stap," meent Visch.
Die Pilot Streekomroepen zijn er om de samenwerking op te zetten. "Er is tweemaal 3 miljoen beschikbaar gesteld om met die pilot uit te zoeken hoe het werkt met een streekomroep en professionele journalisten. Sámen met vrijwilligers, want zij blijven ermee verbonden. En dan kunnen we de lokale journalistiek ook voor de toekomst veiligstellen," legt Visch uit.
Marc Visch weet nog niet waar de pilots precies komen. "Want het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek maakt op dit moment nog een regeling. Volgende maand moet het duidelijk zijn welke eisen er zijn van het fonds voor de omroepen. Dan kunnen we in november los en dan wordt ook duidelijk welke omroepen meedoen."
Directeur Marc Visch van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen