Wat is het verhaal achter het Friese gedicht dat in Leiden op een muur staat?

Voor wie wel eens in de binnenstad van Leiden komt, zal het een bekend beeld zijn: het gedicht Maaie op it iis dat als muurschildering op een huis aan de Weddesteeg staat. Maar wat is nu precies het verhaal achter dat Friese vers midden in Zuid-Holland?
It gedicht fan Troelstra yn Leiden © Muurgedichten Leiden
De bewoner van het huis is Albert Kingma, een Fries die in de jaren 70 naar Leiden verhuisd is voor zijn opleiding. Hij legt uit hoe het gedicht er is gekomen. "Het is een project van stichting Tegen-Beeld, die wil allemaal gedichten in alle talen op de wereld op muren laten zien. Daarom moest er natuurlijk ook een Fries gedicht bij," zegt Kingma. Het Friese gedicht was nummer 72, intussen zijn er meer dan 100.
Kingma: "De Fryske Krite wilde graag een Fries gedicht op de muur hebben. Atsma, de voorzitter, vond dat het wel een bekend van een bekende Fries moest worden. Tegen-Beeld kwam eerst met een gedicht over nageslacht, maar ik dacht: dat moet niet op het huis. Ik vond dat het wat te maken moest hebben met water en schaatsen."

Troelstra

Uiteindelijk is het een gedicht geworden van Pieter Jelles Troelstra uit 1881. Het gedicht is niet zomaar een beschrijving van een winterdag, maar ook een expressie van de Friese volksaard. Troelstra voelde zich erg verbonden met de Friese taal en cultuur.
"Het is in mooie typografie gemaakt en de schilder is Jan Willem Bruins. Hij is ook in Parijs geweest, waar hij ook gedichten op muren heeft geplaatst." Kingma vindt het leuk dat het gedicht op het huis zit. "Het is aardig om te zien en het is leuk voor de stad. Zo is er wat te doen. Met name Friezen zijn wel eens verbaasd, maar ze vinden het wel mooi."
Albert Kingma uit Leiden over het Friese gedicht
De tekst van het gedicht:
MAAIE OP IT IIS
Joech de maitiid folle wille,
Ek de winter is my djoer;
As 'k dy sjoch, sa moai en krigel,
D' eagen fol fan heger fjoer.
Mei de faam der oer te waaien,
Wat in wille foar in Fries!
Binn' de beammen keal en neaken-
Dat is: maitiid op it iis.
Meer over het gedicht is te vinden op de website van Muurgedichten Leiden.