Meeste Friese uitstoot van broeikasgassen in gemeenten met grote plaatsen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers over de uitstoot van broeikasgassen bekend gemaakt. In Fryslân ligt de uitstoot lager dan op veel andere plaatsen in Nederland, helemaal als men het vergelijkt met de Randstad. Binnen Fryslân zelf zijn de cijfers niet erg verrassend: de gemeenten met de grote plaatsen staan bovenaan. Dan gaat het met name om Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen.
© ANP
Als het om het totaal aan uitstoot van broeikasgassen gaat, staan de gemeenten met de grotere kernen dus bovenaan: Leeuwarden (3 kg CO2-eq per m2), Smallingerland (2,8) en Heerenveen (2,6). Dan gaat het niet alleen om CO2, maar ook om methaan, lachgas en F-gassen. De minste uitstoot is op de eilanden, Vlieland (0) staat helemaal onderaan.
De hoogste uitstoot van broeikasgassen in Nederland is echter in de gemeente Velsen (208,4). Daar is de uitstoot aan broeikasgassen per vierkante meter wel 42 keer groter dan het landelijk gemiddelde (5 kg CO2 per m2). De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2018 is volgens het CBS 189,3 miljard CO2-equivalent (een rekeneenheid voor uitstoot van gassen). Dat is 2 procent lager dan in 2017, en 15 procent lager dan in 1990.

Veehouderij: hoogste uitstoot methaan

De uitstoot van methaan laat een andere verdeling zien dan de uitstoot van CO2. De uitstoot kan hoog zijn door bijvoorbeeld afvalstortplaatsen en glastuinbouw, maar de grootste bron voor de uitstoot van methaan is de veehouderij. Daar komt twee derde van de methaan-uitstoot vandaan. In gebieden met veel intensieve varkenshouderijen is de uitstoot bijvoorbeeld veel hoger.
In Fryslân is de uitstoot van methaan het hoogst in de gemeente Heerenveen (0,86), Weststellingwerf (0,68) en Ooststellingwerf (0,65). Wat dat betreft, laat het dus een andere regionale verdeling zien dan de CO2-uitstoot of de totale uitstoot aan gassen.

De Fryske útstjit fan broeikasgassen yn 2017 (CBS)

Totaal broeikasgassen (kg CO2-equivalent per m2) CO2-uitstoot(kg per m2) Methaan-uitstoot (kg CO2-equivalent per m2)
Leeuwarden 3 2,1 0,61
Smallingerland 2,8 1,9 0,51
Heerenveen 2,6 1,4 0,86
Achtkarspelen 2,1 1,3 0,51
Tytsjerksteradiel 2,1 1,1 0,57
Waadhoeke 1,8 1 0,51
Dantumadiel 1,8 0,8 0,59
Opsterland 1,7 0,7 0,59
Weststellingwerf 1,7 0,6 0,68
Ooststellingwerf 1,5 0,6 0,65
De Fryske Marren 1,3 0,6 0,45
Súdwest-Fryslân 1,2 0,5 0,44
Noardeast-Fryslân 1 0,4 0,4
Harlingen 0,9 0,9 0,03
Ameland 0,2 0,1 0,05
Schiermonnikoog 0,1 0 0,04
Terschelling 0,1 0 0,02
Vlieland 0 0 0,01