Protest op Schier tegen gasboringen: veertig mensen als monniken verkleed

Verkleed als monniken deden veertig mensen dinsdag mee aan de stille tocht op Schiermonnikoog. Het eiland wordt omsingeld door boorplatformen en gaswinning en dat moet niet. Dat vindt de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, die daarom dinsdag in actie kwam.
stille tocht tsjin gaswinning Skier
'Laat ons niet zakken Schiermonnikoog' staat op het bord van eilander Maaike van Boven. Ze is één van de oudste actievoerders tegen de gaswinning op het eiland en heeft daar een duidelijke motivatie voor. "Ik vind dat dit bewaard moet worden voor de kinderen. Die hebben het harder nodig dan wij. We moeten maar op andere dingen overgaan, daar zijn ze intelligent genoeg voor."

De stille tocht

Om hun mening kracht bij te zetten hebben de actievoerders dinsdagmiddag borden met het logo in de grond geplant. Daarna zijn ze in optocht door het dorp gelopen, naar het gebouw aar de mensen van ONE-Dyas zaten om de Schiermonnikogers bij te praten over de voorgenomen gaswinning. De hoop is dat dit protest net zo succesvol is als dat tegen de plannen van Engie. Die plannen gingen uiteindelijk niet door omdat er tegenzin was in de Tweede Kamer, die daar uiteindelijk over gaat.
Van Boven heeft al eens eerder geprotesteerd, in Den Haag. Toen waren ze ook verkleed als monniken en had ze het zelfde bord mee. "Ik wilde het bord eigenlijk weg doen, maar ik heb het nu weer nodig. Het gaat gewoon door", vertelt ze. "Je moet tegen die grote bazen vechten en dat is niet makkelijk. Maar ik denk dat we toch wel weer winnen. Hoop ik."
© RTV Noord
Gasbedrijf ONE-Dyas hield dinsdagmiddag op het eiland een informatiebijeenkomst waar iedereen met vragen naar toe kon gaan. Volgens Chris de Ruyter van de directie van het bedrijf was er een goede sfeer, maar kon de opkomst wat hoger. De actiegroep Horizon Schiermonnikoog is dus ook op de bijeenkomst geweest. De Ruyter was blij dat hij de dialoog kon aangaan en begrijpt de zorgen van een deel van de eilandbewoners. "Wat we horen is begrijpelijk en is te plaatsen in de context van allerlei andere zaken die er spelen op het gebied van gaswinning."
ONE-Dyas zegt de zorgen serieus te nemen, maar wijst tegelijkertijd op het belang van het Nederlandse gas. De Ruyter: "Gas is nog een hele tijd nodig en als je dat dan uit Nederland haalt, is dat eigenlijk beter. Het is schoner, het geeft uiteindelijk een economisch voordeel in plaats van dat aan het buitenland te geven, en het verlaagt de afhankelijkheid van andere landen op het gebied van energievoorziening."
Het bedrijf is op dit moment bezig met studies naar het boren van het gas boven Schiermonnikoog. Aan de hand daarvan wordt er een milieu-effectenrapportage opgesteld en vergunningen aangevraagd en uiteindelijk wordt alles besproken met de overheid. ONE-Dyas verwacht er op zijn vroegst in 2022/23 gas te kunnen winnen.
Chris de Ruyter van de directie van ONE-Dyas

Hoe zit het precies met de gaswinning boven Schiermonnikoog?

Het gasveld, dat twintig kilometer boven Schiermonnikoog ligt, werd in september 2017 ontdekt. Een proefboring in februari 2018 wees uit dat er een 'winbare hoeveelheid' in de grond zit. Vorig jaar zomer werd bekend dat de gasproducent ONE-Dyas een winningsvergunning had aangevraagd voor het gasveld. De gasproducent wil in totaal twaalf putten slaan boven het Waddeneiland.
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de gasboringen voor het milieu. Het rapport gaat beschrijven wat voor gevolgen de gaswinning gaat hebben voor Natura 2000-gebieden in de buurt in Nederland en Duitsland en voor een oesterbank van het Wereld Natuur Fonds in de buurt van het gasveld.
Een zienswijze indienen over de geplande gaswinning kan tot 12 september. De milieu-effectrapportage, verschillende deelstudies en de aanvragen voor vergunningen worden naar verwachting eind 2019 ingediend door ONE-Dyas.